You are here

U Bogojevu su u nedelju, u okviru Dana svetog Ladislava posvećene orgulje. Podrškom Saveza vojvođanskih Mađara i donacijom mađarske Vlade su u okviru godine posvećene Svetom Ladislavu obnovljene orgulje iz 1890. godine. Svečanost je zaključena horom Crkve Svetog Ladislava iz Bogojeva i koncertom mladih muzičara.

Orgulje Crkve Svetog Ladislava u Bogojevu opet sijaju u svom starom sjaju. Na svečanost povodom posvećenja orgulja mnogi su došli kako bi zajedno pevali i divili se zvuku ovih orgulja.

Istoričarka muzike iz Bogojeva, Žofija Hoža je rekla da je to što posećuju crkvu, zajedno doživljavaju hrišćanstvo i svoju veru velika snaga koja ih drži na okupu, a uz to su orgulje i instrument koji svi rado slušaju i pevaju uz njega.

Zbog toga što su orgulje Angster iz Pečuja iz 1890. godine bile u lošem stanju, na njima više nije moglo da se svira. Nakon 120 godina su sada prvi put obnovljene. Majstor za orgulje iz Bačke Topole Tibor Apro je rekao kako su tokom dva i po meseca bile restaurirane, vraćene i tokom tri nedelje sastavljane, intonovane i štimovane.

Mađari u Bogojevu nastoje da vode računa o svom duhovnom, duševnom i materijalnom nasleđu. Župnik Arpad Verebenji je rekao da je sa orguljama bilo puno problema, jer su radile sa samo pola kapaciteta, te da su smatrali kako se one ne smeju zapustiti, već da ih treba očuvati. Jer, kao što su i preci umeli da ih sačuvaju, onda je i sada zadatak da se obnove i predaju sledećoj generaciji, rekao je župnik.

Orgulje su obnovljene uz pomoć SVM, putem donacije Vlade Republike Mađarske. Predsednik SVM Ištvan Pastor je rekao kako je obnova orgulja važna jer sa jedne strane kler dokazuje da je osim obnove objekta važna i obnova orgulja, koje stvaraju obrednu atmosferu, pune ljudske duše, ali su istovremeno i instrument na kojem mladi muzičari mogu da uče da sviraju.

Mađarski državni sekretarijat za nacionalnu politiku je ovu godinu proglasio godinom Svetog Ladislava povodom 940-te godišnjice njegovog stupanja na tron i 825 godina njegovog proglašenja za sveca.

Generalni konzul subotičkog konzulata Republike Mađarske dr. Janoš Babić je kazao kako sećanju i istorijskoj ostavštini Svetog Ladislava pripada i njegova briga o mađarskoj katoličkoj crkvi, jer se za njegovo ime vezuju brojne biskupije i opatovine. Upravo je zato posebno važno da postoji takav spomen u zapadnoj Bačkoj koji se podrškom mađarske vlade u godini Svetog Ladislava uspešno obnavlja, naglasio je generalni konzul.

Obred posvećenja orgulja vodio je rektor Paulinuma Jožef Mioč. Svečanost posvećenja orgulja završena je koncertom hora Crkve Svetog Ladislava i koncertom talentovanih mladih muzičara.

Autor: 
Panon RTV