You are here

Poljoprivrednici su ove godine dva puta dobili rešenja o taksi za odvodnjavanje, a situaciju komplikuju i raniji dugovi.

Poljoprivrednici smatraju da je javno preduzeće „Vode Vojvodine" ispostavilo račune koji su previsoki, te da sadrže i obračunske greške. Vlasnici parcela sa teritorije grada Subotice koji naiđu na takve situacije sa taksom za odvodnjavanje mogu da se obrate službi ombudsmana.

Zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Robert Otot je učestvujući na Pannon televiziji izneo informacije vezane za taksu za odvodnjavanje. On je podsetio da su poljoprivrednici tokom proleća već jednom dobili rešenje za odvodnjavanje koje se odnosilo na 2017. godinu i prva tri meseca 2018. godine. Sadašnja rešenja glase na preostalih devet meseci ove godine. Zamenik pokrajinskog sekretara je rekao da su po njegovim saznanjima poljoprivrednici dobili i informaciju o dugovanju. To je potrebno razjasniti zato što iznos sa rešenja predstavlja visinu takse za datu godinu, a nije sigurno da neko upravo toliko i duguje, već je moguće i da su neki u dugu ili pretplati, te sada treba da plate manje – kazao je Robert Otot.  

 

Autor: 
Pannon RTV