You are here

SVM najavila žalbu Ustavnom sudu

Poslanici Saveza vojvođanskih Mađara najavili su žalbu Ustavnom sudu, jer je u predloženom zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ostalo rešenje prema kome pravo na restituciju nemaju pripadnici okupacionih snaga koje su delovale na teritoriji Srbije za vreme Drugog svetskog rata

Vlada Srbije je povukla svoj amandman, koji iz prava na restituciju isključuje samo strane državljane pripadnike okupacionih snaga, nakon što su se usprotivili socijalisti, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Liberalno-demokratska partija i neki poslanici "Za evropsku Srbiju", zbog čega su nezadovoljni poslanici SVM.

"Nama preostaje jedino da se obratimo Ustavnom sudu i to ćemo učiniti, jer smatramo da je ova odredba u tolikoj meri diskriminatorska i u tolikoj meri suprotna evropskim principima da ne bi smela da opstane", rekao je Varga u skupštinskoj raspravi o amandmanima na predloženi zakon o vraćanju imovine i obeštećenju.

On smatra da takvo rešenje nosi poruku da je izuzetno daleko pomirenje većinskog naroda i nekih manjinskih naroda, te da SVM zbog toga ne može da pređe preko izvornog rešenja u predloženom zakonu.

SVM je bila zadovoljna vladinim amandmanom, koji je povučen, a smatra da bi usvajanjem izvornog rešenja svi koji su se tada zatekli na okupiranom području i izvršavali obaveze prema tada jedinoj vlasti bili isključeni iz restitucije.

Poslanik LDP Ivan Andrić oštro je reagovao na stavove SVM, navodeći da bi rešenjem koje je predložila SVM došlo do političke relativizacije onog što se desilo na teritoriji Vojvodine do 1945. godine, jer bi njegovo usvajanje dovelo do toga da onaj koji je počinio zločin može da bude korisnik restitucije.

"Ovde se ne radi o pripadnicima neke manjine, radi se o pripadnicima svih naroda koji su tada rešili da zaštite sebe i da ćuteći učestvuju u Holokaustu i razaranju srpskog i drugih naroda. Nema nikakve kolektivne odgovornosti i krivice, ona je vrlo individualna i važi za svakog pripadnika okupacionih snaga, zato što postoje mnogobrojni pripadnici i mog i vašeg naroda koji su se tome suprostavljali", poručio je Andrić Vargi.

Varga mu je odgovorio da ne misli da je to napad na jednu manjinsku zajednicu, već napad na evropske principe.

U debatu su se uključili i poslanici SRS, koji smatraju da bi izvorno rešenje moglo dovesti do pravne nesigurnosti, jer bi se na princip nepostojanja kolektivne odgovornosti i poštovanja privatne svojine mogli pozvati i "folksdojčeri" u cilju da dobiju imovinu predaka na teritoriji Vojvodine.

LDP je zbog opstanka izvornog rešenja, ali i usvajanja druga dva ključna amandmana te stranke, najavila podršku predloženom zakonu.

Vlada Srbije usvojila je njihov amandman koji kaže da se zakon o vraćanju imovine i obeštećenju primenjuje i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta na teritoriji koja danas čini teritoriju Srbije.

Usvojen je i amandman prema kome će obveznice za restituciju dospevati u roku od 15 godina i isplaćivati se godišnjim ratama počev od 2015. godine, osim za lica starija od 65 godina.

URS smatra da bi Vlada Srbije sve amandmane koji se odnose na mogućnost supstitucije trebalo da prihvati, a s tim su složni i poslanici SPO.

Radikali su i u raspravi o pojedinostima istakli da predloženi zakon ne sme da se nađe u pravnom sistemu Srbije, a naveli su da ne razumeju zašto bi sadašnja generacija trebalo da snosi odgovornost za ono što se desilo tokom Drugog svetskog rata.

Zahteve za obeštećenje imovine oduzete tokom Drugog svetskog rata bi, prema njihovom mišljenju, trebalo dostaviti Nemačkoj i Hrvatskoj.

Press

Autor: