You are here

SVM i NSM ne pristaju da glasila budu privatna

NOVI SAD - Lideri Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Ištvan Pastor i predsednik Nacionalnog saveta Mađara (NSM) Tamaš Korhec usprotivili su se ideji da i mediji na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji budu privatizovani.

Iako je resorni ministar Predrag Marković izjavio da će nacrt zakona medijske strategije biti u Skupštini Srbije do kraja avgusta, njegvo usvajanje se dovodi u pitanje jer, Korhec najavljuje da će, ukoliko primedbe NSM ne budu usvojene, pokušati da ga sruše u republičkom parlamentu, jer je, kako kaže , na nivou “velikih opštosti, nemuštosti i prezrivosti”.

-Za nas je neprihvatljiva teza po kojoj bi trebalo privatizovati sve medije i uspostaviti tržišne odnose - ocenio je Korhec i negirajući tvrdnje ministra Markovića da je privatizacije medija obaveza i evropska tekovina.

- Autori nacrta strategije tom tvrdnjom dokazuju svoju neukost, oceni je Korhec i dodao: -Dokument ne daje odgovor ni na to kako bi država trebalo da obezbedi posebne budžetske potrebe manjinskim medijima. Sa prilično maglovitim formulacijama govori i o medijima civilnog sektora u službi informisanja od javnog interesa. Evropske države se razklikuju ne samo u pogledu jezičke i etničke raznolikosti, nego i u odnosu na privatizaciju i medije u državnom vlasništvu – rekao je Korhec,dodajući da će NSM dati svoje predloge za izmene.

– Ukoliko za naše primedbe i argumente ne bude sluha, srušićemo strategiju, prvenstveno uz učešće poslanika SVM i drugih manjina – saopštio je Korhec. Ištvan Pastor takođe smatra da nije istina da evropska praksa zagovara privatizaciju medija i dodaje da je važno da lokalni elektronski mediji ostanu u javnom vlasništvu, pošto se pokazalo da je privatizacija bila loše rešenje.

-Ne razumem zbog čega bi trebalo nastaviti sa lošim rešenjima - kaže Pastor.

- Ako svuda na svetu, pa tako i u velikom delu evropskih zemalja mogu da funkcionišu mediji koje je osnovala lokalna samouprava, onda ne razumem zbog čega to u Srbiji ne može da bude ostvareno. Nije istina da evropska praksa zagovara privatizaciju. U Mađarskoj je više od sto sto medija sa lokalnim samoupravama kao osnivačima a to je karakteristično i za druge zemlje. Ovih dana smo pregledali štampu čiji su osnivači lokalne samouprave u obližnjim zemljama, i ti podaci biće jedan od naših osnovnih argumenata. Medijska strategija nije obavezujući i izvršni dokument, nju tek treba prevesti u zakon. Naravno, ne bi bilo dobro ako bi naše bitke trebalo da vodimo u zakonodavnoj fazi. Za nas je veoma važno da lokalni elektronski mediji ostanu u javnom vlasništvu, jer tamo gde su ih ranije privatizovali, nisu imali dobre rezultate –objašnjava Ištvan Pastor.

Pastor je još dodao da bi već sada bilo važno da Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine što pre završi medijsku strategiju vojvođanskih Mađara, jer bi to trebalo da bude usmeravajući dokument, koji određuje pristup, na osnovu kojeg bi docnije SVM mogao da postupa u interesu medija vojvođanskih Mađara.

Marković: Svetski standardi

Ministar kulture Predrag Marković izjavio je da će nacrt medijske strategije biti u Skupštini Srbije do kraja avgusta, nakon čega sledi teži korak, donošenje zakona koji proizlaze iz te strategije.

- Do 25. juna se završava javna rasprava, a do kraja avgusta biće usvojen u Skupštini - izjavio je Marković za “Blic”. - Jedan od prvih zakona koji mora da bude donet jeste zakon o transparentnosti medija. Videćemo do koje mere postoji spremnost celog društva, pa i samih medija da stvarno prihvate standarde koji postoje u svetu - kazao je Marković.

Blic

Autor: