You are here

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor i generalnim sekretar tog tela, Nikola Banjac, učestvovali su danas na 8. Konferenciji predsednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana u Budimpešti, a pre rada konferencije Iőtvana Pastora je primio predsednik parlamenta Mađarske Lasko Kever (Kövér László).

Na konferenciji, koju po tradiciji svake druge godine organizuje predsednik mađarskog parlamenta, Republiku Srbiju je predstavljala predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković, a Pastor je bio prisutan u svojstvu posmatrača iz regije.

Radom konferencije je predsedavao Laslo Kever, a predstavnici parlamenata Crne Gore, Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije raspravu su vodili između ostalih o rezultatima evropskih integracija i daljih koraka.

U obraćanju prisutnima Ištvan Pastor je govorio o odnosima većinskih i manjinskih zajednica, konstatujući da stabilnost regije ne može se obezbediti bez institucionalnog i trajnog rešavanja ovog pitanja.

Govoreći o rezultatima Srbije u približavanju Evropskoj uniji, Pastor je istakao da Srbija ima značajne rezultate, i da u pregovorima o pridruživanju posebnu značaj iima Poglavlje 23, koja se prvo otvara i zatvara se na kraju pregovora. Sastavni deo tog poglavlja je takozvani akcioni plan o manjinama, koji sadrži 11 tačaka.

Kroz ostvarivanje ovih tačaka bili bi obezbeđeni zaštita identiteta manjinskih zajednica čiji sastavni deo predstavljaju i pitanja ličnih i kolektivnih prava manjina, koja bi akcionim planom bila dugoročno rešena. Ovo predstavlja novinu u fazi pridruživanja jedne zemlje Evropskoj uniji – istakao je Pastor u Budimpešti.

Proces ponovnog ujedinjenja Evrope ne može se zaustaviti i ne mogu se ostaviti „bele mrlje“ u jugoistočnim delovima Evrope, zato u raspravama o budućnosti Evrope istaknuto mesto treba da zauzme proširivanje Evropske unije – poručio je sa konferencije predsednik mađarskog parlamenta Laslo Kever.

Autor: 
Vajdasag Ma