You are here

Pastor: DS na izborima putem civila

 

Na predstojećim izborima za savete nacionalnih manjina, Savez vojvođanskih Mađara (SVM) će učestvovati sa reprezentativnpm listom na kojoj će biti prisutni i predstavnici civilnih organizacija, intelektualaca i verskih zajednica – najavio je predsednik Ištvan Pastor (Pásztor István) u intervjuu za budimpeštanski list „Mađar nemzet” (Magyar Nemzet). Prema njegovom obrazloženju ove odluke, SVM u mnogim vojvođanskim mestima uživa masovnu podršku Mađara i kad bi se na izborima pojavio sa posebnom partijskom listom, trebao bi da se sukobi sa listama mađarskih civilnih organizacija i intelektualaca i u situaciji klasične kampanjske borbe SVM bi trebao da ih nadvlada, što bi predstavljao problem iz ugla izgrađivanja nacionalne zajednice.

Na toj listi bi polovina broja kandidata pripala političkoj sferi – izjavio je Pastor, dodajući da ostale mađarske partrije u Vojvodini za sada neće da učestvuju u realizaciji ove ideje, što neće dovesti u pitanje reprezentativnost liste. Istovremeno, već se sa sigurnošću može tvrditi da će nemađarske stranke sastaviti svoje liste putem Mađara u civilnim organizacijama i podržaće ih u borbi za mandate. Takve ambicije ima pre svega Demokratska stranka – rekao je Pastor i dodao: Uspeh ovakvih pokušaja ne bi bilo od koristi za mađarsku zajednicu.

Na pitanje novinara o eventualnoj saradnji sa strankom Tomislava Nikolića, Pastor je objasnio, da je Srpska napredna stranka postala značajna snaga na beogradskoj političkoj paleti i SVM održava kontakt sa njom na nivou povremene komunikacije, i to će ostati tako u ovom izbornom ciklusu.„Teško je reći šta će biti nakon sledećih izbora. Mi ne možemo da utičemo na političke opcije srpskih birača. Međutim, sebe svakako treba da dovedemo u položaj da ostvarimo interese zajednice u bilo kojoj opciji” - izjavio je Pastor.

Vajdaság Ma

Autor: