You are here

U Parlamentu Srbije danas je počela rasprava o predlozima novih zakona o osnovama sistema obrazovanja i zakona o visokom obrazovanju. Balin Pastor razgovarao je sa ministrom Mladenom Šarčevićem o amandmanima na zakon koji je podneo SVM.

Prema rečima vođe poslaničke grupe, zahvaljujući Anamariji Viček, koja je na mestu državnog sekretara u Ministarstvu obrazovanja, dosta toga je uspelo da se reši još u pripremi zakona, pre svega odredbe koje se odnose na obrazovanje manjina i nadležnosti nacionalnih saveta.

SVM je sa dva amandmana predložio 10 izmena zakona. O tome je Balin Pastor razgovarao sa ministrom. Saglasili su se da su ove izmene prihvatljive sa stanovništa vlade i biće ugrađene u tekst zakona. Prva grupa predloga odnosi se na nadležnosti manjinskih nacionalnih saveta. Druga grupa primedaba tiče se zakona o visokom obrazovanju  i na registraciju studenata i predavača. Treća grupa predloga odnosi se na nadležnosti pokrajine, piše Mađar so.

 

Autor: 
Panon RTV