You are here

Rezultati izbora treba da budu poznati do 27. aprila, a nova Skupština konstituisana do 8. maja.

Predsednik republike Mađarske Janoš Ader raspisao je opšte izbore za 8. april, saopštila je danas kancelarija predsednika Republike.

„Sa odgovornošću koju mi daje Ustav, kao peti predsednik Republike, posebno pozdravljam hiljade mladih koji će sada prvi put izaći na glasanje i odajući počast sećanju na prve slobodne izbore, raspisujem za 8. aprila 2018. godine opšte izbore za Skupštinu, saopštio je Janoš Ader.

S obzirom da je predsednik Republike raspisao izbore, kampanja za njih počinje 50 dana ranije, odnosno 17. februara. Izbori za narodne poslanike odvijaju se u jednom izbornom krugu u kojem oni koji imaju adresu prebivališta u Mađarskoj u 106 izbornih okruga mogu da glasaju za narodne poslanike, dok u drugom delu mogu da se izjasne o utvrđenoj listi političkih partija. Na državnom spisku partija odlučuje se o 93 poslaničkih mandata.

Na državnom spisku partija mogu da se nađu političke stranke koje najmanje u devet županija i u glavnom gradu imaju najmanje u 27 izbornih jedinica samostalnu listu. Za državnu listu partija treba se prijaviti Kancelariji za nacionalne izbore do 6. marta. Da bi partija obezbedila mandat potrebno je da pređe prag od najmanje pet odsto.

Na osnovu Ustava konstitutivnu sednicu saziva predsednik republike, u vremenu od 30 dana od izbora, a premijera većinom bira Skupština na predlog predsednika Republike. O izboru premijera, kao i programu nove vlade Skupština se izjašnjava odjednom. Konstituisanje nove Skupštine treba da bude zavšreno do 8. maja. 

 

Autor: 
Panon RTV