You are here

Treba uspostaviti mogućnost jačanja mađarskih zajednica izvan granice.

Takva mogućnost je i jedinstveni visokoškolski prostor Karpatskog basena, na čijem formiranju radi mađarska Vlada  - naglasio je Zoltan Balog, ministar ljudskih resursa u Subotici gde je predao na upotrebu novi objekat Vojvođanskog mađarskog centra za obuku, istraživanje i kulturu.

Po pitanju ići ili ostati potrebno je ispoštovati odluku svakog čoveka i ne sme se lažnim moralisanjem napadati ta odluka.

Istovremeno obaveza je mađarske Vlade, da ako neko želi ostati, ima za to uslove – rekao je ministar ljudskih resursa. U bliskoj budućnosti u zgradi centra se pokreću obuke specijalističkih smerova na mađarskom jeziku. Formiranje centra za obuku podržala je Vlada Mađarske sa 400 miliona forinti

 

Autor: 
Panon RTV