You are here

Na jugu Banata već duže vreme se ne mogu kupiti novine na mađarskom jeziku, uprkos tome mnogi su došli na susret u sedištu Mađarskog kulturnog centra “Šandor Petefi” u Pančevu.

U Pančevu živi 1700 Mađara i još toliko u predgrađu Vojlovica. Nastava na mađarskom nastavnom jeziku lokalne osnovne škole je ukinuta 60-tih godina prošlog veka, dok u osnovnoj školi “Bratsvo i jedinstvo” u Vojlovici ima još mađarskih razreda.

“Svaka veza sa većinom nama je doživljaj. Očekujemo da većina ne samo u ovakvim prilikama, ovako retko misli na nas, nego češće. Ovakva mala pomoć je za dobrobit  ovdašnjih Mađara, malo života da im udahnete,”  kaže Erne Erdei iz Pančeva.

Posle kratkog kulturnog programa novinari i urednici lista Mađar So predstavili su najnovija izdanja i dodatke dnevnog lista. U Pančevu nedostaje ne samo mađarska škola nego i Mađar So, koji jedino poštom stiže čitaocima i to sa zakašnjenjem. Uredništvo dnevnog lista radi na nabavci  vozila da obnovi 90-tih rasformiranu distribuciju novina.

Glavna urednica Marta Varju: “Kada se tiraž štampanog izdanja iz godine u godinu smanjuje, ako ne koristimo mogućnosti da smo negde traženi, smatram da je to velika šteta i propust. Inače, tiraž lista Mađar So bi se povećavao kad bi rešili ovo pitanje.”

Najpopularniji dodatak dnevnom listu je Sejač (Magvető) koji informiše poljoprivrednike  o najvažnijim događajima i aktuelnostima. Na ovoj susret su doveli i goste.

Urednik Atila Varga: “Večeras smo upravo čuli vesti sa pokrajinskog nivoa, koji nam je izložio Robert Otot, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, o ovogodišnjoj dodeli bespovratnih sredstava u poljoprivrednoj delatnosti kao i drugim povoljnostima.

Turneja dnevnog lista Mađar So nastavlja se 22. februara u Bečeju.

 

Autor: 
Panon RTV