You are here

3,5 časa fizičkog vaspitanja nedeljno treba da bude dovoljno za zdrav razvoj

Među promenama koje se tiču petog razreda u osnovnim školama, jeste i obnova fizičkog vaspitanja i uvođenje zdravstvenog obrazovanja. O ovoj praksi smo se raspitali kod univerzitetskog docenta Dr. Sabolča Halašija.

-Kodeks propisuje inovacije u drugom ciklusu, odnosno višim razredima od petog do osmog u akademskoj 2017/18 godine, uključujući i obnovu fizičkog vaspitanja. Ime predmeta se promenilo, više se ne zove fizičko vaspitanje već fizičko i zdravstveno vaspitanje, što je još 2 sata nedeljno, dok se izabrani sportski predmet zamenjuje fizičkom aktivnošću, propisanu regulativom od 1,5 časa nedeljno u odnosu na 1 čas kao što je to bilo do sada. Dva sata su obavezna u rasporedu, plus 45 minuta nedeljno od jednog i po sata po rasporedu, dok se preostalih 22,5 minuta može realizovati na različite načine, na predlog stručnog odbora za fizičko vaspitanje i zdravstveno vaspitanje, na nekoliko sati čak i u drugim intervalima – saznali smo od doktora Sabolča Halašija.

Takođe smo se raspitali o tome šta bi bilo bolje rešenje, da škole svakodnevno ordžavaju ovaj dodatni čas ili da ga održe u sklopu bloka fizičkog obrazovanja.

-Praksa će pokazati, ali bi svakako najbolje bilo da se kontinuirano radi sa decom, a ne samo jednom. Ova politika uključuje (kao i do sada) to da nastavnici fizičkog vaspitanja omoguće đacima učestvovanje na događajima različitog sadržaja, kao što su školska takmičenja, međuškolski turniri, ekskurzije u prirodi, oni koji imaju potrebu za zdravstvenim pitanjima da takođe mogu da se obrate nastavniku fizičkog. Pored ovoga, tu je plivanje kao primer, koje nažalost ne mogu sve škole da organizuju, ali recimo u Kanjiži se ovo organizuje već više od jedne decenije.

Možemo reći da učenik koji izabere fizičku aktivnost ili sport, može to da trenira u školi van nastave, potpuno besplatno.

Sa nastavnikom smo razgovarali o najbitnijim pitanjima početkom školske godine, jer se đaci i roditelji žale na teške školske torbe i činjenicu da su se deca ulenjila.

-Ispitivanja su pokazala da u Srbiji težina školske torbe iznosi 3 do 7 kilograma kod dece nižih razreda dok je kod dece viših razreda osnovne to od 6 do 10 kilograma, sa svim sveskama u zavisnosti od rasporeda časova. Ako proporcionalno gledamo koliko je to u poređenju sa težinom deteta, to bi bilo 1/3 težine deteta, što je suviše teško. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) propisuje 10 posto. Ovo može imati negativan uticaj na pravilno držanje tela. Ovo može da se nadoknadi pravilnom fizičkom vežbom. Aktivnost dece je složena tema, jer je različita za svako dete. Neka deca se ne bave sportom jer nemaju mogućnosti za to, drugoj deci roditelji više pažnje posvećuju nekim drugim aktivnostima te nemaju vremena za fizičku aktivnost, a ima i onih koji su jednostavno lenji i po ceo dan provode ispred računara ili televizora. Prema propisanom pravilu, nedeljno 3,5 sata organizovane fizičke aktivnosti je dovoljno za zdrav razvoj, što je svakako optimalna svakodnevna fizička aktivnost, rekao je Dr. Sabolč Halaši.

Autor: 
Mađar so