You are here

Gostujući u programu „Javni poslovi" Panon RTV-a Pastor je izjavio da su načinjeni konkretni planovi u cilju daljeg napretka podunavskih gradova i regiona.

Pre nekoliko dana u Budimpešti je održan tradicionalni forum Dunavske strategije država članica EU, gde su učestvovali rukovodioci regiona i funkcioneri. Cilj strategije je da razvije regionalno povezivanje i da otvori nove mogućnosti i za države nečlanice. Na budimpeštanksom forumu i Srbija i Vojvodina imale su svoje predstavnike. Ištvan Pastor, predsednik Skupštine Vojvodine, koji je ove sedmice izabran za potpredsednika Saveta podunavskih gradova i regiona, gostujući u emisiji „Javni poslovi" Panon RTV-a rekao je da su značajno veća očekivanja od Dunavske strategije, nego što su njeni dosadašnji rezultati. Pastor je dodao da su načinjeni konkretni planovi da se poboljša i unapredi rad Saveta.

„Ovde želim samo jedno da istaknem, što smatram važnim, a to je železnička pruga Segedin-Subotica-Bačalmaš-Baja o kojoj smo toliko puta govorili. To su projekti koji, ma koliko da se trudimo, uvek su potrebne godine planiranja, jer sa ovakvim mehanizmom donošenja odluka u ovim Božjim mlinovima vrlo-vrlo sporo se melje. U narednih godinu, do godinu i po dana treba da imamo završenu kompletnu dokumentaciju. Verujem da je to jedan projekat na čijim osnovama i potencijalima sigurno možemo da startujemo" rekao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine Vojvodine.

 

Autor: 
Panon RTV