You are here

Na dnevnom redu 17. sednice bile su 22 tačke, a godišnji izveštaj podneli su Centar za socijalni rad, Crveni krst i Dom zdravlja.

Na sednici je razrešena Marija Milovanović, sekretar Skupštine opštine, a na njeno mesto postavljena je Dijana Major Rac, pravnik iz Kanjiže. Ede Sarapka, potpredsednik Skupštine opštine rekao je da se do sada još nije dogodilo da su sve tačke dnevnog reda usvojene bez i jednog glasa protiv. 

 

Autor: 
Panon RTV