You are here

One srednje škole koje su postigle najveći stepen kontrole kvaliteta, čime su ocenjene četvorkom, dobile su od Ministarstva prosvete 80 000 dinara. Za detalje smo upitali sekretara za obrazovanje Anamariju Viček. - Ministarstvo prosvete je dodelilo oko 5 miliona dinara srednjim školama koje su dobile četvorku prilikom spoljne ocene kvaliteta.

To znači da su ove škole zadovoljile sve glavne standarde, a eksterna komisija smatra ove škole uzornim. Ministarstvo želi da nagradi ove škole, jer je novac koji su dobili tačno 81 500 dinara, što se može praktično potrošiti na ono što je školi potrebno da bi poboljšala kvalitet obrazovanja.

Škole će dobiti tačna uputstva od Ministarstva u pisanoj formi o tome na šta i dokle mogu da potroše taj novac, jer novac moraju potrošiti do kraja decembra inače će morati da ga vrate. U 61 srednjoj školi, postoji 11 ustanova gde se obrazovanje vrši na dva jezika, između ostalih Boljai gimnazija u Senti i Politehnička srednja škola u Subotici, koje su dobile donaciju.

Ovaj iznos uglavnom je namenjen za dalju obuku, s obzirom da Ministarstvo obrazovanja stavlja naglasak na obuku direktora, a ove godine je završena obuka direktora čije su škole dobile četvorku. Cilj Ministarstva je da ovi direktori mogu da nastave učešće na obuci kao mentori. Zakon o obrazovanju predviđa da direktor mora imati i licencu, a ove obuke će takođe pomoći – saznali smo od državnog sekretara koja je napomenula još jedan uspešan konkurs.

- Imali smo još jedan konkurs, koji nije tako davno završen. Na tom konkursu, nevladine organizacije su mogle da se prijave za obrazovne projekte. Ovde je izdvojeno ukupno 8 miliona dinara, a među pobednicima konkursa nalaze se i tri nevladine organizacije iz Vojvodine. Ovi grantovi su za projekte koji će se ostvarivati od januara do juna, u vidu nepovratnih subvencija.

Anamarija Viček je takođe rekla da, kada je Ministarstvo prosvete nedavno dodelilo novac osnovnim školama za kupovinu lektira, ni na jednom spisku nije bilo lektire na jeziku manjina. Ali sada, krajem novembra, Ministarstvo je svakoj školi uputilo 25 500 dinara za nabavku nastavnih materijala i knjiga. Ove knjige su pisane na jezicima manjina, tako da u našem slučaju možemo kupiti i lektire na mađarskom jeziku.

Autor: 
Mađar so, sorsi