You are here

Skupština Saveta Evrope je u Strazburu izabrala Elviru Kovač za predsednicu Komiteta za jednakost i nediskriminaciju.

Skupština Srbije je objavila da je u Strazburu Skupština Saveta Evrope izabrala Elviru Kovač za predsednicu Komiteta za jednakost i nediskriminaciju.

Elvira Kovač je poslanica u skupštini Srbije predstavljajući Savez vojvođanskih Mađara. Ona će biti predsednica Komiteta za jednakost i nediskriminaciju tokom ove i sledeće godine.

 

Autor: 
Pannon RTV