You are here

Egereši i Pastor o jačanju saradnje sa Bač- Kiškunom

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Šandor Egereši i potpredsednik pokrajinske Vlade i pokrajinski sekretar za privredu Ištvan Pastor razgovarali su danas u Kečkemetu sa predsednikom Skupštine Županije Bač-Kiškun Gaborom Banjaijem o važnosti postojećih i mogućnostima novih zajedničkih projekata prekogranične saradnje.

Predsednik Egereši i potpredsednik Pastor, koji u Kečkemetu učestvuju na konferenciji posvećenoj potencijalima prekogranične, međuregionalne i međunarodne saradnje uz podršku Evropske grupe za teritorijalnu saradnju (European Grouping for Territorial Cooperation - EGTC), ukazali su na dosadašnje dobre partnerske i prijateljske odnose Vojvodine i Bač-Kiškuna, ali i naglasili da se, na obostranu korist, veliki potencijal za saradnju mora još bolje iskoristiti.

Predsednik Egereši, kako saopštava njegov kabinet, je podsetio na to da parlamenti Vojvodine, Bač-Kiškuna i Vukovarsko-srijemska županije već imaju potpisanu Izjavu o namerama kojom se snažno institucionalno podupire prekogranična saradnja i kojom su stvoreni optimalni uslovi za neposrednu komunikaciju i efikasniju privrednu, turističku, ekološku i svaku drugu saradnju i zajedničke projekte.

Egereši je najavio da će, do kraja marta, u Novom Sadu biti održan sastanak delegacija AP Vojvodine, Bač-Kiškuna, Vukovarsko-srijemske županije i Županije Čongrad, koja želi da se intenzivnije uključi u ovu uspešnu saradnju.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine je naveo da je na sastanku sa Banjaijem razgovarano i o bližem povezivanju kancelarija u Briselu Vojvodine i Bač-Kiškuna, u cilju međusobne pomoći i zajedničkog lobiranja.

Ištvan Pastor je naglasio da se očekivanim dobijanjem statusa kandidata za članicu Evropske unije, pred Republikom Srbijom, pa samim tim i AP Vojvodinom, otvara velika mogućnost za korišćenje novih značajnih evropskih finansijskih fondova.

Pastor je istakao važnost projekta izrade studije izvodljivosti železničke pruge Segedin-Reska-Horgoš-Subotica-Čikerija-Bačalmaš-Baja, koji je, zajedno sa AP Vojvodinom, finansirala Evropska unija preko IPA Fonda za prekograničnu saradnju Mađarske i Srbije. Naglašavajući da se bez odgovarajuće saobraćajne infrastrukture ne može ni govoriti o ozbiljnom razvoju čitave regije, Pastor je ukazao na značaj koji bi izgradnja ove železničke linije, koja povezuje četiri glavna evropska koridora u regionu, imao za privredu i građane.

Kao jedan od takođe važnih strateških prekogrančnih interesa kako za AP Vojvodinu, Bač-Kiškun i druge mađarske županije, tako i za Srbiju i Mađarsku u celini, Pastor je istakao saradnju u oblasti protivgradne zaštite, razvijanja i izgradnje zajedničkih sistema odbrane od grada u cilju prevencije elementarnih nepogoda i zaštite poljoprivrednih i drugih materijalnih vrednosti.

Radio Televizija Vojvodine

Autor: