You are here

Egereši: Građani Vojvodine zaslužuju više

„Od 2000. godine pokrajinska administracija ima vrlo jasno definisanu evropsku politiku i nju vidim ne kao neku posebnu, već kao politiku u okviru strateških ciljeva Srbije.Vojvodina je i do sada bila predvodnik te evropske politike”, rekao je predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši Tanjugu.Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je da je pitanje autonomije Vojvodine suštinsko pitanje Srbije i njenih evrointegracija.„Od 2000. godine pokrajinska administracija ima vrlo jasno definisanu evropsku politiku i nju vidim ne kao neku posebnu, već kao politiku u okviru strateških ciljeva Srbije. Vojvodina je i do sada bila predvodnik te evropske politike”, rekao je Egereši Tanjugu.

On je dodao da je prošle sedmice, tokom posete Briselu, upravo za takvu politiku dobio pohvale kao predsednik Skupštine Vojvodine.Govoreći o Statutu Vojvodine, koji se trenutno nalazi na oceni ustavnosti i zakonitosti u Ustavnom sudu Srbije, Egereši je naglasio da je Pokrajina tim aktom dobila maksimum nadležnosti u okvirima važećeg Ustava Srbije.„Sada su na dnevnom redu pitanje Statuta AP Vojvodine i Zakona o nadležnostima, ali ako bi se postavilo pitanje evropskih integracija i tada bi smo imali dijametralno suprotne stavove. Neki koji ne mogu da prihvate princip reforme našeg društva negiraju autonomiju Vojvodine i njeno pravo na autonomiju, a deo stručne javnosti Vojvodinu uopšte”, rekao je Egereši.Prema njegovoj oceni, Pokrajina je Statutom dobila maksimum nadležnosti u okvirima važećeg Ustava Srbije, ali se postavlja pitanje da li je to dovoljno.„Smatram da građani Vojvodine zaslužuju više, ali to je moj lični stav i stav moje stranke, a njime ne negiramo važeći Ustav”, naglasio je Egereši.

Dnevnik

Autor: