You are here

Radove na izgradnji javnog informativnog servisa Vojvodine obišao je predsednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor.

Prošle godine postavljen je kamen temeljac izgradnje novog sedišta RTV Vojvodine, i radovi otada teku. Planiran završetak radova je kraj 2019. godine, a useljavanje redakcija početkom 2020. Generalni direktor Miodrag Koprivica kaže da radovi teku po planu, zapravo napreduju 20 dana brže od plana. U narednih deset dana očekuje se raspisivanje konkursa za drugu fazu izgradnje koja će koštati oko 1,8 milijarde dinara. Država je do sada, kroz različite nivoe izdvojila oko 3 milijarde dinara – dodao je generalni direktor.
Zahvaljujući udruživanju republike, pokrajine i grada će RTV Vojvodina imati takvo sedište koje će odgovarati očekivanjima tehnologijama današnjice – rekao je predsednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor. Odgovornost zaposlenih će biti da iz ovog kompleksa izlaze takvi programi pred gledaoce i slušaoce koji će da zadovoljavaju ne samo potrebu za informisanjem, već i kulturom, obrazovanjem, kao i sportom – kazao je Pastor.
Rukovodstvo RTV Vojvodine za izgradnju i tehničko opremanje računa i na međunarodnu podršku, kako bi se mogla stvoriti odgovarajuća tehnička pozadina za rad.

 

Autor: 
Pannon RTV