You are here

Stvarna autonomija u punom obimu – to je potreba Mađara van matice kako bi mogli da žive puni život, rekao je Đerđ Čoti, predsednik Udruženja za odbranu prava manjina na panel diskusiji naslovljenoj kao Problemi mađarskih partija van matica u ostvarivanju manjinskih prava u skladu sa evropskim iskustvom. Diskusija je vođena u okviru Balvanjoši letnjeg otvorenog univerziteta i učeničkog kampa koji se održava u rumunskom gradu Tusnadfurdo. Na panelu su o svom iskustvu govorili političari iz Erdelja, Vojvodine, Karpata i Slovačke.

Atila Korodi govorio je o uspesima Mađarske građanske partije koja je zajedno sa Savezom rumunskih demokrata na izborima od 11. decembra osvojila 6,5 odsto glasova za nacionalni parlament. Šef poslaničke grupe rekao je da u ime mađarske manjine mogu da utiču na donošenje zakona. „Ukoliko govorimo o odgovornosti političara, treba reći da su to teme koje predstavljaju akutne probleme, i koji mogu izazvati ozbiljne, gotovo frustrirajuće osećaje u populaciji erdeljskih Mađara“, rekao je Korodi.

Jožef Menjhart predsednik Partije mađarske zajednice izneo je da u Slovačkoj ne funkcioniše zakon o upotrebi jezika iz 1999. godine, iako tu i tamo imaju poneki uspeh. „Ne možemo se zadovoljiti time što smo istakli nekoliko tabli sa natpisima, što postoji dvojezičnost na železnici, kada možemo da tražimo, i tražićemo, korišćenje mađarskog jezika u punom obimu u saobraćaju“ rekao je Menjhart.

U Ukrajini nisu ostvarena sva prava manjina koja garantuje ustav iz 1996. godine, naglasio je Laslo Brenzovič, koji je takođe rekao da imaju problema sa zakonima o korišćenju jezika.

Vojvođanske Mađare u prvom redu pritiska problem starenja stanovništva i migracija, rekao je Ištvan Pastor. Predsednik SVM-a naglasio je da je najvažniji zadatak obezbeđivanje socijalne i egzistencijalne sigurnosti i da je jedino tako moguće preokrenuti situaciju. Dodao je da na ostvarivanja prava manjine mogu uticati samo ako sednu za sto gde se odluke donose. Naglasio je da je zbog toga SVM podržao saradnju mađarske i srpske države jer znaju da će od toga najviše koristi imati vojvođanski Mađari.

„Mi to vidimo tako da nas u Srbiji oni koji donose odluke ne smatraju rizičnim. Vojvođanska mađarska zajednica je i kolektivno i pojedinci poštovana i prihvaćena kao deo srpskog društva. Smatram da je ovo velika vrednost“, rekao je Pastor.

Ištvan Pastor je istakao da je SVM uspeo da se u okviru poglavlja 23  izradi manjinski akcioni plan. Na kraju svog govora naglasio je da Mađari van granica imaju budućnost ako zajedno, u istom smeru napreduju.

Autor: 
Panon RTV