You are here

Zaštita prava nacionalnih manjina i očuvanje kulturne i jezičke raznolikosti treba da se nađu među osnovnim ciljevima u procesu pridruživanja.

Ovo je izjavio Andor Deli,  FIDES-ov poslanik u Evorpskom parlamentu, poreklom iz Vojvodine, tokom rasprave o planu koji je odnosi na proces priključivanja EU u periodu od 2021-2027. godine. U svom izlaganju skrenuo je pažnju da je greška što je Savet izostavio pitanje zaštite prava nacionalnih manjina iz tematskog okvira, iako je pitanje zaštite prava nacionalnih manjina utvrđeno u osnovnim aktima. Sa inicijativom za izmenu Andor Deli želi to ponovo da uvrsti u planska dokumenta. Prema mišljenju izvestilaca proces pridruživanja mogao bi biti zamrznut na neodroeđeno vreme ukoliko neka od zemalja kandidata ne odgovara demokratskim kriterijumima i ne poštuje vladavinu prava, odnosno ne poštuje osnovna prava. Andor Deli je podsetio da zemlje kandidati su većinom još u procesu izgradnje demokratskih institucija i njihovog jačanja. Glavni cilj proces pridruživanja upravo je u tome da potpomogne ove institucionalne reforme, rekao je političar iz bloka Narodnih partija.