You are here

Pod vođstvom ministara Petara Sijartoa i Gorana Kneževića je u Subotici zasedao mešoviti srpsko-mađarski privredni odbor.

Održana je plenarna sednica nakon koje je ministar privrede Srbije izjavio da je sastanak prošao u prijateljskoj atmosferi. Dodao je da se razgovaralo o daljem razvoju već inače visokih odnosa između dve države.

Mađarski ministar spoljnih i spoljnoekonomskih poslova je kazao da se razgovaralo o razvoju železničke pruge Budimpešta-Beograd, izgradnji pruge Segedin-Subotica-Baja, otvaranju novih graničnih prelaza, proširenju trgovinskih i ekonomskih veza te o razvoju gasne infrastrukture i povezivanju.

Peter Sijarto je istaknuo da mađarska vlada jako ceni način na koji se vlada Srbije odnosi prema mađarskoj manjini i naglasio je da vojvođanski Mađari ne razdvajaju već da povezuju dve države.

 

Autor: 
Panon RTV