You are here

Održana je poslednja ovogodišnja sednica Skupštine opštine Bačka Topola, koja je imala 31 tačku dnevnog reda.

Uglavnom se odlučivalo o izmenama članova nadzornih odbora i školskih odbora. Šef poslanička grupe Saveza vojvođanskih Mađara Nimrod Tomik je prošlogodišnji rad ocenio kao pozitivan, te je kao najznačajniji događaj istaknuo pokretanje Fudbalske akademije, kojom je došlo do investicije kakve decenijama nije bilo u ovoj sredini.

Predsedik skupštine Saša Srdić rekao je da je radom parlamenta vladala konstruktivna atmosfera i da se rezutat vidi, te da će naredne godine još intenzivnije raditi.

Skupština je usvojila predlog da se 75 posto profita javnog preduzeća Komgrad usmeri na budžet opštine. Profit iznosi preko 17 miliona dinara, a preostalih 25 posto će biti isplaćeno zaposlenima.

 

Autor: 
Panon RTV