You are here

Andor Deli, poslanik Fidesa u Parlamentu EU, poreklom iz Vojvodine, učestvovao je u raspravi povodom predloženog paketa mera vezanih za transport.

U raspravi o pravilima transprota u procesu donošenja zakona, potrebno je postaviti takve pravne okvire koji svim učesnicima u oblasti transporta obezbeđuju jednake uslove na čitavoj teritoriji čalnica EU, stoji u saopštenju Andora Delija.

Prema njegovom mišljenju potrebno je doneti pravila koja smanjuju birokratske prepreke, ali i sprečavaju nezakonite zloupotrebe. Izražavam snažnu sumnju, kao odgovorni u Komitetu za saobraćaj i turizam narodne partije da paket zakona o mobilnosti Saveta Evrope ispunjava sva ta očekivanja, naglasio je Fidesov poslanik Evropskog parlamenta, poreklom iz Vojvodine, na jučerašnjoj raspravi o pravnim okvirima.

Na sednici je Glavni direktorat Saveta Evrope detaljno predstavio paket zakona o mobilnosti. Deli naglašava da su se u nadležnom savetu od početka vodile rasprave da međunarodni saobraćaj ne bude pod nacionalnim direktivama s obzirom da je reč o radnicima koje poslodavac mesečno šalje u druge zemlje članice.

Na žalost, dodaje, Savet je krenuo od  stava da nacionalne direktive važi i za međunarodne špeditere iako je jasno da oni svoje usluge obavljaju prelazeći granice, a ne obavljajući posao u jednom dugom periodu u inostranstvu. Zbog toga su potrebna takva pravila koja daju odgovore na istinske izazove, koji su lako primenjiva i dalje pomažu izgradnju zdravog transportnog tržišta i podržavaju posao međunaordnih špeditera, izjavio je poslanik.

 

Autor: 
Panon RTV