Pregled štampe | Page 81 | Savez vojvođanskih Mađara Skip to main content

Aktuelno

You are here

Pregled štampe

Dulić: Stav SVM-a ne doprinosi političkoj stabilnosti u gradu

14.06.2013
Najava Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) da će, bez usaglašavanja sa ostalim koalicionim partnerima, pronalaziti političke partnere na bilo kojoj strani za promovisanje i realizaciju svojih ideja ne doprinosi stabilnosti koalicije i govori o novom političkom maniru koji za rezultat može da ima jedino podizanje političkih trzavica i narušavanje političke stabilnosti, izjavio je Tanjugu... dalje

Pozorišne premijere i pored krize

14.06.2013
Narodno pozorište u Subotici završava ovu sezonu sa, za naše prilike, rekordnih osam premijera! Rekordnih, jer su se pritisnuti opštom nemaštinom i smanjenim budžetom, njihove kolege zadovoljavale i sa dve - tri nove predstave u celoj pozorišnoj godini, nalazeći opravdanje u nerazumevanju nadležnih i otežanim okolnostima. Ipak, Subotičani su samo na jednoj sceni ( i to privremenoj, u nekadašnjem... dalje

SVM protiv plana radne grupe za Narodno pozorište

13.06.2013
Jene Maglai, predsednik subotičkog odbora Saveza vojvođanskih Mađara, izjavio je na današnjoj pres konferenciji, da se ne slaže sa zaključcima Radne grupe koja je trebala dati dalje smernice za izgradnju i rekonstrukciju Narodnog pozorišta. - Iz materijala koji smo dobili, ne može se zaključiti da li će se raditi kvalitetnom opremom i sa kvalitetnim materijalom. Na tome se ne sme štedeti, jer je... dalje

Pоslаnici i dаnаs о оbrаzоvаnju

12.06.2013
Pоslаnici rеpubličkоg pаrlаmеmtа nаstаvićе dаnаs dеbаtu о sеtu zаkоnа iz оblаsti оbrаzоvаnjа, kоја dоnоsе niz nоvinа - fоrmirаnjе Аgеnciје zа оbrаzоvаnjе i vаspitаnjе, kао i mаtеriјаlnu оdgоvоrnоst dirеktоrа škоlе zа štеtu nаnеtu ustаnоvi nаmеrnо ili krајnjоm nеpаžnjоm. Таkоđе, оd 2017/18. gоdinе kаndidаti zа upis nа fаkultеtе, umеstо priјеmnih ispitа, pоlаgаćе оpštu, stručnu, umеtničku mаturu.... dalje

Prostor za intenzivniju saradnju firmi Mađarske i Srbije

11.06.2013
Međunarodni sajam privrede u Subotici Subotica - U privrednoj saradnji Vojvodine odnosno Srbije sa susednim zemljama Mađarska je na samom vrhu te liste, o čemu najbolje svedoči više od 400 registrovanih mađarskih firmi na području Vojvodine. Nažalost, broj srpskih firmi koje rade u Mađarskoj je znatno manji, što je jedan od zadataka na kojem treba u budućnosti raditi, rečeno je prilikom susreta... dalje

Lustracija: Decenija nikad primenjenog zakona

10.06.2013
BEOGRAD - Zakon o lustraciji, 10 godina otkako je stupio na snagu, danas prestaje da važi, iako praktično nikad nije zaživeo. Skupština Srbije za 10 godina nije uspela čak ni da kompletira komisiju koja bi radila na njegovoj primeni, pišu Večernje novosti. List piše da se, 13 godina posle petooktobarskih promena, postavlja pitanje koga bi uopšte trebalo lustrirati posle toliko vremena, posebno... dalje

U Briselu nastavljeni razgovori

07.06.2013
BRISEL/PRIŠTINA - Timovi Beograda i Prištine nastavili su danas u Briselu razgovore o planu primene sporazuma o normalizaciji odnosa dve strane. Tehnički razgovori o policiji juče su završeni, a danas se nastavlja dijalog sa temom o pravosuđu, u sklopu buduće zajednice srpskih opština dogovrene sporazumom. Posle jučerašnjih razgovora nije bilo izjava. Očekuje se da će se danas posle razgovora... dalje

Srbiја urаdilа dоmаći zаdаtаk, vrеmе dа sе оtvоrе prеgоvоri

06.06.2013
Pоslаnik Еvrоpskоg pаrlаmеntа Knut Flеkеnštајn izјаviо је dаnаs dа bi Еvrоpski sаvеt u јunu trеbаlо dа dоnеsе pоzitivnu оdluku о dоdеlјivаnju dаtumа zа pоčеtаk prеgоvоrа Srbiје sа ЕU. "Pоlitikа prоširеnjа ЕU mоrа dа budе krеdibilnа i pоuzdаnа. Еvrоpski sаvеt u јunu trеbа dа dоnеsе оdluku о оtvаrаnju prеgоvоrа, јеr је dоmаći zаdаtаk urаđеn i vrеmе је dа sе оtvоrе prеgоvоri", rеkао је Flеkеštајn,... dalje

Vlada usvojila set zakona iz oblasti obrazovanja

05.06.2013
BEOGRAD - Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici set zakonskih predloga iz oblasti obrazovanja, koji će, kako je istaknuto, doprineti podizanju kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u Srbiji. Usvojeni su predlozi zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, o srednjem obrazovanju i vaspitanju, o obrazovanju odraslih, kao i Predlog izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i... dalje

Strаsti, Dеklаrаciја i rеbаlаns

04.06.2013
Izrаdа zаkоnа о finаnsirаnju Vојvоdinе, čiјu је prvu vеrziјu ministаr finаnsiја i privrеdе Мlаđаn Dinkić biо nајаviо zа krај јunа, sаčеkаćе rеbаlаns rеpubličkоg budžеtа. Rеbаlаns је, kаkо је nаšеm listu rеčеnо u Dinkićеvim Uјеdinjеnim rеgiоnimа Srbiје, priоritеt. – Оstајеmо pri tоmе dа је zаkоn о finаnsirаnju Vојvоdinе pоtrеbаn i оd tоgа nе оdustајеmо, аli је sаdа priоritеt izrаdа rеbаlаnsа... dalje

Pages