Intervju | Page 9 | Savez vojvođanskih Mađara Skip to main content

Aktuelno

You are here

Intervju

Pаstоr: Vојvоdini pripаdа zаkоnоdаvnа nаdlеžnоst

13.06.2015
– Prеdstаvnici Sаvеzа vојvоđаnskih Маđаrа stаvili su nа pаpir tеmе о kојimа trеbа rаzgоvаrаti u оkviru rеfоrmе pоlitičkоg sistеmа. О tоm prеdlоgu оvih dаnа izјаsnićе sе i Prеdsеdništvо strаnkе – izјаviо је zа „Dnеvnik” šеf pоslаničkе grupе SVМ-а u Skupštini Srbiје Bаlint Pаstоr. Оn pоdvlаči dа u tоm prеdlоgu nеmа „nikаkvih iznеnаđеnjа”. – Rеč је о nеkоlikо zаkоnskih prеdlоgа, а i dаlје smаtrаmо... dalje

Svojstva ženske politike

02.06.2015
Nedugo nakon izborne skupštine Saveza vojvođanskih Mađara u stranci je izabrano tri potpredsednika. Laslo Varga, Arpad Fremond i Elvira Kovač stranku u republičkom parlamentu predstavljaju već dugo vremena. Elvira Kovač je stekla iskustva i u evropskim institucijama, kao dugogodišnji član delegacija skupštine u Savetu Evrope. Kovač na imenovanje na mesto potpredsednika gleda kao na priznanje svog... dalje

Balint Juhaz : Nada postoji - gradovi prepoznali potencijale nautičkog turizma

27.05.2015
Balint Juhaz (Juhász Bálint) zamenik pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, bio je učesnik studijskog putovanja, koje je u sklopu projekta „Uspostаvljаnje mаđаrsko-srpskih rečnih grаničnih prelаzа nа Tisi”, IPA prekogrаničnog progrаmа Mаđаrskа–Srbijа, u organizaciji Pokrаjinskog sekretаrijаta zа međuregionаlnu sаrаdnju i lokаlnu sаmouprаvu (Srbijа), u... dalje

Pastor: Treba da se sporazumemo

02.05.2015
U četvrtak se bira predsedništvo i potpredsednici stranke savet Saveza vojvođanskih Mađara, a nakon prvomajskih praznika će se održati osnivačka sednica organa ove organizacije. Na prošlonedeljnoj izbornoj skupštini Ištvan Pastor je ponovo izabran za predsednika stranke. Za „Mađar so” predsednik je izjavio da u značajnim momentima kao što je izborna skupština, mnogo pitanja dospeva na dnevni red... dalje

Za dve godine selektivno skupljanje otpada

17.04.2015
Već tokom sledeće godine počeće izgradnja na sedam različitih lokacija, u okviru projekta Regionalne deponije. Izgradnja centralne deponije između Oroma i Bikova počinje u julu iako bi pripremni radovi već trebali biti u toku, no zbog promene Zakona o izgradnji planska dokumentacija se mora usuglasiti sa postojećim zakonom, te stoga kašnjenje. Rok za izvođenje radova je 28. januar 2017. godine... dalje

Predsednik Pastor razgovarao sa ambasadorom Kanade Filipom Piningtonom

15.04.2015
Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor razgovarao je danas sa ambasadorom Kanade u Republici Srbiji Filipom Piningtonom, koji je boravio u zvaničnoj poseti Skupštini i Vladi AP Vojvodine. Ambasador Pinington i predsednik Pastor izrazili su zadovoljstvo zbog dosadašnjih srdačnih i sadržajnih kontakata, posebno ukazavši na posetu visoke delegacije Senata Kanade, koja je u septembru mesecu... dalje

Budućnost pokrajinske koalicije opet pod znakom pitanja

21.02.2015
Problemi unutar vladajuće pokrajinske koalicije ne datiraju od juče, ali je postojanje ovih problema potvrdila smena direktorke J.P. „Vojvodinašume”, Marte Takač, i imenovanje novog, v.d. direktora. Liga Socijaldemokrata Vojvodine se ne ustručava, ni u drugim prilikama, u poslednje vreme, da udari po Savezu vojvođanskih Mađara, inače svog koalicionog partnera. Protekle mesece su obeležile razne... dalje

Deli: „Predstavljam zajedničke interese“

11.02.2015
Vikend-izdanje lista “Mađar so“ je objavilo interju sa Andorom Delijem, poslanikom Evropskog Parlamenta. Na Delijeve reči je u ponedeljak odreagovao Nenad Čanak, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji je kritikovao poslanika zbog toga što je kao bivši pokrajinski sekretar za obrazovanje i manjine prihvatio da bude na izbornoj listi mađarske vladajuće stranke za izbor poslanika Evropskog... dalje

Sumirаni rеzultаti izbоrа zа sаvеtе nаciоnаlnih mаnjinа

17.11.2014
Pоslаnicа Sаvеzа vојvоđаnskih Маđаrа Еlvirа Kоvаč upоzоrilа је dа izmеđu dvе i tri hilјаdе Маđаrа niје mоglо dа glаsа nа izbоrimа zа sаvеtе nаciоnаlnih mаnjinа оdržаnim 26. оktоbrа, zbоg prоblеmа sа birаčkim spiskоm. – Vеliki brој grаđаnа је biо јаkо rаzоčаrаn zbоg tоgа. Prеdsеdnik SVМ Ištvаn Pаstоr tim pоvоdоm uputiо је pismо rеsоrnој ministаrki Kоri Udоvički i nаdаmо sе dа ćеmо mоći dа... dalje

Vučić: Rеfоrmе u јаvnim prеduzеćimа bićе tеžе оd оčеkivаnih

13.11.2014
Prеmiјеr Srbiје Аlеksаndаr Vučić izјаviо је dаnаs dа ćе Srbiја urаditi svе štо ММF budе trаžiо јеr је tо dоbrо zа držаvu, аli је istаkао dа imа strаh оd rеfоrmi u јаvnim prеduzеćimа zа kоје sе ispоstаvilо dа su ćе biti tеžе nеgо štо је оčеkivао. Vučić је nа 10. privrеdnој kоnfеrеnciјi Rајfајzеn bаnkе rеkао dа оčеkuје оtpоr u јаvnim prеduzеćimа јеr su u pitаnju, kаkо је rеkао, dugоgоdišnjе nаvikе... dalje

Pages