You are here

Sa otvaranjem subotičke kancelarije Fondacije Prosperitati širom Vojvodine je započeto detaljno prikazivanje programa pomoći za oživljavanje privrede koji je odobrila vlada Mađarske. O iskustvima stečenim prilikom informativnih programa, o zainteresovanosti stanovništva, o uslovima konkurisanja i o problemima sa kojima se suočavaju na terenu, razgovarali smo sa stručnjakom za privredu, Robertom Fejstamerom, koga je i angažovala fondacija.

- U koliko mesta su se predstavnici fondacije do sada predstavnili i kako stanovništvo reaguje na ovu mogućnost?

– Na forumima za građane, organizovanim uz pomoć SVM-a, fondacija je predstavila mogućnosti deset raspisanih konkursa iz prvog konkursnog kruga. To, u praksi, znači da se fondacija predstavila u protekle dve nedelje u 54 naselja, u okviru 63 foruma, na kojima je ukupno učestvovalo skoro deset hiljada ljudi, koji su saslušali sve razvojne mogućnosti. Interesovanje je svakom prilikom bilo veliko, pošto se ipak radi o bespovratnoj pomoći, za koju postoji velika potreba i to na svim poljima privrednog života.

- Zainteresovani na ove informativne manifestacije i građanske forume obično dolaze već pripremljeni, sa konkretnim pitanjima. Koja se pitanja postavljaju najčešće?

– Nivo informisanosti zainteresovanih je različit: ima onih koji svoja pitanja postavljaju vezano za konkretnu konkursnu aplikaciju, a ima i onih koji dolaze samo da se informišu, pošto nisu detaljno pregledali ni mogućnosti za koje mogu da apliciraju. Većina pitanja se vezuje za kupovinu sredstava. Unutar toga, većina pitanja se odnosi na osiguranje predračuna i za njegovu vremensku validnost, period garancije i uvoz polovnih mašina. Pored toga, čuju se i pitanja u vezi kupovine stoke, a i kuća. Reagujući na ova pitanja fondacija je na svom internet portalu objavila odgovore na najčešće postavljena pitanja. Njihov krug se stalno proširuje, tako da sada već imamo postavljene odgovore na više od četrdeset pitanja, koja umnogome olakšavaju snalaženje zainteresovanih. Svima preporučujem da posete portal http://www.prosperitati.rs/gyik gde mogu naći i pitanja, a i odgovore na njih.

- Za koju vrstu donacija i kredita postoji najveće interesovanje, i da li jedna osoba može istovremeno da aplicira na više konkursa?

– U ovom konkursnom krugu ne govorimo o kreditima, već samo, i isključivo, o bespovratnim sredstvima. Najveće interesovanje se pokazuje za kupovinu poljoprivrednih mašina, a sledi kupovina kuća i nabavka sredstava za preduzetnike. Inače, svaki prirodni poljoprivredni proizvođač i svako pravno lice, za vreme trajanja konkursnih krugova, može da aplicira samo na jednom konkursom. To znači da se od deset konkursa mora izabrati jedan za koji želi da se aplicira. Naravno, prilikom svakog konkursnog kruga može se ponoviti aplikacija. To znači da u slučaju 8 ili 9 konkursnih krugova, koliko će se objaviti za tri godine, možda će biti i aplikanata koji će u svakom krugu naći svoju računicu i koji će potencijalno moći i dobiti sredstva za koja konkurišu. Na taj način želimo pomoći onima koji tek sad započinju sa preduzetništvom.

- I oni koji konkurse formulišu i oni koji žele da apliciraju se, verovatno, samo na ovim susretima suočavaju sa problematičnim pitanjima koja se tiču raspisanih konkursa. Koje teškoće se tu pojavljuju i postoji li mogućnost promene konkursa?

–  Već raspisani konkursi se neće menjati baš zbog toga kako ne bismo izazvali konfuziju među aplikantima. Nakon predaje aplikacija, nakon obrade i odobravanja stići će na red i potpisivanje ugovora između fondacije i aplikanta. Ovaj ugovor će upravo regulisati sva problematična pitanja.

- Kakve korisne savete možete dati onima koji bi da učestvuju na konkursima?

– Sa jedne strane bih svakoga ohrabrio da pokuša da aplicira. Konkurs i tekst pravilnika su sastavljeni na takav način da budu lako razumljivi, a formular je pojednostavljen i sadrži samo osnovna pitanja, te nema potrebe za izradom poslovnog plana. Ako je neko ipak nesiguran, može da se obrati jednoj od osam kancelarija fondacije, koje svakog radnog dana između 9 i 15 časova primaju stranke. Sa druge strane, svima preporučujem da na vreme počnu sa skupljanjem obavezne dokumentacije. Ako neko ipak nešto zaboravi ili nema na raspolaganju neki od potrebnih dokumenata, lako može da „isklizne” iz roka predaje, koji inače ističe 31. marta.

- Program za teritorijalni razvoj i pomoć privrednom razvoju ima za cilj, prvenstveno, da pomogne mladima da ostanu u svojoj domovini i da upravo tu nađu svoju računicu. U njihovom slučaju, koliki je problem to što je porodično zemljište obično vlasništvo njihovih roditelja, iako većinom i oni obrađuju istu zemlju. Pojednostavljeno rečeno: da li je problem ako je nosilac gazdinstva neko drugi, a ne aplikant?

– Ovo pitanje se zakomplikovalo. Dakle, program oslovljava sve koji ispunjavaju uslove, i ne pravimo razliku između mladih i starih poljoprivrednih proizvođača i preduzetnika. Istovremeno, možda bi odgovor na ovo konkretno pitanje bio da konkurisati može samo nosilac registrovanog gazdinstva. To znači da ili roditelj mora predati aplikaciju ili se gazdinstvo mora prevesti na dete.

- Mogu li konkurisati i oni mladi koji su treutno u radnom odnosu, a uz to rade i u poljoprivredi?

– Naravno. Jedno ne isključuje drugo. Bitno je da se konkuriše sa registrovanim, zvaničnim gazdinstvom ili preduzetništvom. Ako je neko toliko vešt da uspeva na oba radna mesta da da najbolje od sebe, to je veliki plus i može se samo podržati.

Autor: 
Mađar so