You are here

U Skupštini AP Vojvodine danas je održan stručni skup pod nazivom „Organizacija Crvenog krsta u pomoćnoj ulozi nadležnim državnim organima u humanitarnoj oblasti“, a u organizaciji pokrajinskog parlamenta i Crvenog krsta Vojvodine.

Stručni skup bio je namenjen prvenstveno predstavnicima lokalnih samouprava, gradonačelnicima, predsednicima opština, načelnicima i njihovim saradnicima koji prate rad Crvenog krsta i njihove aktivnosti.

Otvarajući skup, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor istako je da je ova organizacija za svojih 140 godina postojanja postala simbol solidarnosti i humanosti, da je njena uloga u svakodnevnom životu velika, ali da se takođe susreće sa nizom problema, najviše u vezi sa svojim pozicijama na lokalnom nivou, što je generalna pojava svuda, ne samo u Srbiji. On je dodao da podaci govore da jako mali procenat međunarodne humanitarne pomoći dođe do lokalnih organizacija, što predstavlja problem u funkcionisanju.

„Crveni krst se doživljava kao civilno društvo i nema pozitivnu diskriminaciju, a moramo priznati da je Crveni krst ipak nešto drugo. Velika su očekivanja od ove organizacije i shodno tome bi trebalo da imaju drugačiji status“, istakao je predsednik Pastor i dodao da upravo današnja konferencija predstavlja stvaranje prostora za razgovor o mogućnostima promene statusa i načina budžetiranja, s obzirom na to da su prisutni predstavnici lokalnih samouprava.

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić istakao je da biti human i spreman na pomoć u svakoj situaciji 140 godina predstavlja veliki gest, ali i podsticaj za druge pojedince i institucije da se vode istim vrednostima.

„Svesni vaše uloge i značaja, rebalansom budžeta opredelili smo dodatnih četiri milionadinara za Crveni krst. U ime Pokrajinske vlade i sekretarijata za  socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova čestitam vam na vašoj ljudskosti i humanosti.

Pokušaćemo da udenemo nit solidarnosti koju imate i u naše institucije, a ono što ne možemo mi, uradiće, siguran sam, Crveni krst. Mi ćemo uvek biti vaša podrška i oslonac“, poručio je sekretar Vuletić.

Rad Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Vojvodine predstavili su potpredsednica i predsednik ovih organizacija Sinjka Somer i Dejan Ukropina, o programskim aktivnostima Crvenog krsta govorila je generalna sekretarka ove organizacije za Vojvodinu Lidija Ric Rihter, dok je finansijski aspekt Zakona o Crvenom krstu predstavila generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović.

Stručnom skupu prisustvovali su i potpredsednici Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica, Miroslav Vasin i Ivan Stijepović i generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine Nikola Banjac.

Takođe, skupu su prisustvovali i predsednik Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Predrag Matejin i članovi ovog Odbora. 

Današnji skup organizovan je  u cilju da se u odnosu na međunarodne ratifikovane ugovore i na zakonski okvir funkcionisanja i finansiranja Crvenog krsta nađu u dijalogu relevantni predstavnici svih nivoa funkcionisanja  organizacije Crvenog krsta i jedinica lokalne samouprave koji zajednički mogu unaprediti to partnerstvo i na najbolji način savladati izazove i probleme sa kojima se suočavaju.

Autor: 
skupštinavojvodina.gov