You are here

Previše bi koštala obnova zaštićene zgrade – U mesnoj zajednici žele da se na mestu kapije izgradi objekat od javnog interesa

Subotica se nekada pominjala kao grad sa sedam kapija. Jedna od tih sedam kapija je bila ona na Bajskom putu čije je rušenje započeto tokom vikenda.

Zaštićena zgrada je tokom godina potpuno oronula, a za njenu obnovu nije bilo namere. Poslednjih godina iz zgrade je pokradeno sve, zbog čega je objekat postao opasan po život.

Zbog toga je rukovodilac mesne zajednice tražio rušenje zgrade koja predstavlja prvenstveno istorijsku vrednost čuvajući sećanje na prošla vremena, zbog čega je i bilo važno sačuvati je.

Kada je Subotica 1779. godine dobila naziv slobodnog kraljevskog grada, dobila je i prava da uzima dažbine za robu koja stiže u grad u vidu carine. Zbog toga su sagrađene carinarnice: kod svake kapije koja je vodila u grad stajala je po jedna carinarnica sa rampom.

Ove tipske zgrade carinarnice građene su po planovima Titusa Mačkovića, arhitektonski gledano nisu suviše vredne.

Pre dve godine, nadležna osoba gradske uprave je za „Mađar so“ izjavila da je grad pripremio procenu o zgradi gde se ispostavilo da bi obnova objekta koštala grad najmanje pedeset hiljada evra. Za to nije bilo novca.

Laslo Ubori, predsednik mesne zajednice Novo selo, za „Mađar so“ je izjavio: drago nam je što se zgrada napokon ruši, jer objekat već godinama nije u funkciji, počelo je raznošenje građevinskog materijala zbog čega je postao opasan po život.

- Dve godine tražimo od nadležnih da počnu sa rušenjem zgrade, veoma mi je drago što će se najzad rešiti ovaj problem. Raskrsnica na kojoj zgrada stoji nije se mogla sagledati u potrebnoj meri, a sa druge strane sama zgrada je postala veoma opasna.

Ne želimo da se na njenom mestu skuplja brdo otpada, nego da se izgradi novi objekat koji bi bio od koristi za zajednicu.

Postoji velika potreba za apotekom i domom zdravlja, jer u ovom kraju živi oko deset hiljada ljudi, a skoro svi oni odlaze kod lekara u dom zdravlja na Halaškom putu. Nadam se da će za to biti mogućnosti – objašnjava Ubori.

Pošto je zgrada bila pod zaštitom, prvo je morala da se ukine odredba o zaštiti da bi se moglo početi sa rušenjem. Radove izvodi bajmoška firma Dubrava.

Radovi će koštati oko 350 hiljada dinara, izjavio je Peter Blau, direktor J.P. Gradske direkcije za izgradnju Subotice.

Autor: 
Mađar so