You are here

Protiv marketinške decentralizacije

Pribojavamo se da će lokalne samouprave vrlo loše proći i da će se neutralizovati prednost koja postoji u ovom trenutku

Da je opozicija došla u skupštinu Dinkićev zakon bi pao. Normalno je da poslanici dođu, daju kvorum i izraze svoj stav. Nije normalno što opozicija nije učestvovala u glasanju. Kad smo doneli odluku da glasamo protiv zakona nismo znali da li će opozicija učestvovati u glasanju. Još pre desetak dana vrlo jasno smo formulisali stavove i nagovestili da je vrlo moguće da će-mo biti protiv ovog predloga ukoliko se ne razjasne neke naše dileme. Te dileme su ostale do dan-danas i zato smo glasali protiv zakona, kazao je u razgovoru za „Politiku” Balint Pastor. Ipak, i njegova partija je omogućila kvorum tako da je zakon o finansiranju lokalnih samoupra-va, kome se SVM protivi, izglasan.

Strahujete da neće biti dovoljno novca u budžetu za Vojvodinu?

Pre svega to. A druga grupa argumenata se odnosi na finansiranje lokalnih samouprava. Evidentno je da će lokalne samouprave dobiti više novca iz poreza na zarade, ali niko ne zna da li će za godinu-dve u Beogradu preovladati razmišljanje da su lokalne samouprave dobile više sredstava i da treba da dobiju i više obaveza, odnosno da budu solidarni sa republikom koja je u teškoj ekonomskoj situaciji. Prethodnih godina smo slušali i takve priče u vezi sa Vojvodinom i poučeni takvim iskustvima pribojavamo se da će lokalne samouprave vrlo loše proći i da će se neutralizovati prednost koja postoji u ovom trenutku.

U Vojvodini postoji strah da Beograd ne bude favorizovan jer slične argumente iznosi i LSV?

Mi smo to prvi rekli i to potkrepljujemo time što oko 50 odsto zaposlenih ima prebivalište u Beogradu, a po ovom zakonu sredstva iz poreza na zarade lokalne samouprave će dobijati po prebivalištu zaposlenog. Nije teško izračunati da je Beograd na ogromnom dobitku bez obzira na to što će dobijati „samo” 70 odsto poreza na zarade, a druge lokalne samouprave 80 odsto.

Za koji koncept decentralizacije se vi zalažete?

Ovo je predizborni zakon. Trebalo je izraditi strategiju decentralizacije. Od 2009. godine ima-mo i Savet za decentralizaciju čiji je predsednik Nenad Čanak. Taj savet se sastao svega jedanput. Bilo je dovoljno vremena da se izradi strategija i da se tačno zna šta ova država želi sa lokalnim samoupravama, šta sa mesnim zajednicama, da li ima razlika između gradova i opština… Trebalo je definisati položaj Vojvodine, koji su izvorni prihodi Vojvodine, a ne da se sva-kog decembra borimo za sedam odsto, garantovanih u Ustavu.

Argument URS-a bio je da predlažu zakone kojima se zemlja decentralizuje baš zato što do sada ništa nije urađeno?

Ali ni gospodin Dinkić nije predložio zakon o finansiranju AP Vojvodine, a zalaže se za regionalizaciju i stranka se zove Ujedinjeni regioni.

Da li vas je Dinkić konsultovao i tražio vašu podršku za zakon?

Ne.

Da li ste očekivali?

Trebalo je, ali ne mislim da bi to presudno uticalo na naše glasove jer ne bismo mogli na dra-matičan način uticati na predložena rešenja. To ne znači da je razlog našeg glasanja protiv jer smo uvređeni zato što nas nije konsultovao ili sa nama nije razgovarao.

Da li se pronalazite u Dinkićevoj kvalifikaciji da se oni koji nisu glasali za zakon plaše ja-čanja lokalnih samouprava ili da su možda sujetni jer je zakon predložio URS?

Mi smo od 1994. godine kada je naša stranka osnovana decentralisti i baš zato smo glasali pro-tiv ovog zakona. Naše „ne” je podrška pravoj, a ne marketinškoj decentralizaciji.

Da li biste opet podržali koaliciju u kojoj je Dinkić?

Sigurno nećemo biti članica URS-a ni nekih drugih predizbornih lista. Mi sa G 17 plus i tom grupacijom imamo korektne odnose i spremni smo da glasamo za svaki predlog koji znači istin-sku decentralizaciju i regionalizaciju.

Ovo je bio samo izuzetak?

Da, zavisi o kome je zakonskom predlogu reč. Nećemo ništa podržati što dovodi u pitanje funkcionisanje lokalnih samouprava i AP Vojvodine.

Politika

Autor: