You are here

Sedmog marta je u Evropskom parlamentu u Briselu organizovana konferencija sa nazivom “Maternji jezik vs. državni jezik?

Pitanja upotrebe jezika u evropskim nastavnim sistemima”.

Organizatori su bili poslanici Andor Deli, Andrea Bočkor, Pal Čaki i Čaba Šogor iz narodnjačke partije.

Anamarija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je predstavila zakonski okvir koji važi u Srbiji i koji omogućava vaspitanje na maternjem jeziku za pripadnike nacionalnih manjina.Ona je iznela brojke i statistike koja se tiču manjina a povezana su sa edukacijom na maternjem jeziku. Istakla je da postoje zadaci definisani pregovaračkim poglavljem 23. i posebnim Akcionom planom za manjine čiju realizaciju Ministarstvo i Vlada Republike Srbije prate sa posebnom pažnjom u cilju unapređenja obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina i poboljšanja njihovog kvaliteta.

Uoči konferencije su državna sekretarka i Evropski Komesar za prosvetu, kulturu i omladinu, Tibor Navračić održali bilateralni sastanak.

Ona je ukratko prezentovala komesaru planove ministarstva, kao i oblasti za koje je zadužena u ministarstvu a tiču se predškolskog vaspitanja i obrazovanja i reforme u oblasti inkluzivne edukacije. Komesar Navračić je izrazio svoju želju da poseti Ministarstvo u skorijoj budućnosti u cilju daljeg produbljivanja saradnje.