You are here

U četvrtak se bira predsedništvo i potpredsednici stranke savet Saveza vojvođanskih Mađara, a nakon prvomajskih praznika će se održati osnivačka sednica organa ove organizacije. Na prošlonedeljnoj izbornoj skupštini Ištvan Pastor je ponovo izabran za predsednika stranke. Za „Mađar so” predsednik je izjavio da u značajnim momentima kao što je izborna skupština, mnogo pitanja dospeva na dnevni red.

- U proteklih nekoliko nedelja SVM je morao da se suoči sa unutrašnjim trzavicama, pozivima na ličnu odgovornost, što odudara od uobičajene svakodnevnice stranke. U kojoj je sad fazi SVM?

– Moje životno iskustvo pokazuje da u značajnim političkim momentima, kao što je i izborna skupština, mnogo pitanja stižu na dnevni red, pošto dođe vreme da se izgovore i prigušene rečenice. Tako je to i u privatnom životu. Zaista, ove nedelje su bile drugačije nego uobičajeno, ali se nisu razlikovale od drugih nedelja koje su prethodile ranijim izbornim skupštinama. Mnogi govore da im nije važno da budu članovi određenih tela, jer im je važna stvar za koju se borimo. A kad dođe vreme izbora, ispostavi se da je i članstvo u telima važno. Ne samo iz ugla pojedinca, nego i iz perspektive određene regije, generacije, pola. Ne mislim da je sve to za osudu, to je sastavni deo partijskog života. Bitno je da znamo da se odnosimo prema tim situacijama, a najbolji odgovor na sva pitanja je dala upravo izborna skupština koja je oslikavala i snagu i jedinstvo. Proteklih nekoliko nedelja doživljavam kao težak period koji je uspešno okončan i koji je ojačao stranku. Procesi nisu bili instruisani sa strane, odluke nisu donosili drugi, a to želim da naglasim. SVM ni do sada nije prihvatao diktaturu, a neće ni u buduće.

- Izabrani ste za predsednika stranke kao jedini kandidat zbog čega je objavljeno niz kritika.

– Ove kritike mi liče na vic u kojem zečića biju i kad ima kapu na glavi i kad je nema. Važno je pitanje koliko kandidata jedna stranka postavlja za predsednika, ali nije bitno to, nego je bitnije postoje li transparentna, demokratska pravila i mogućnosti da se kandiduje svi koji to požele. U SVM-u je postojao jedinstven stav, i to u pogledu da sadašnji predsednik treba da nosi vođenje stranke i u naredne četiri godine. Ja sam to prihvatio, mada znam šta sve to znači, a prihvatio sam jer smo na sredini jednog započetog puta. O otvorenosti skupštine se ne može povesti rasprava; bila je od prvog do poslednjeg trenutka otvorena za štampu. I unutar stranke postoji lobiranje, to je deo stranačkog života, ali je demokratičnost mogućnosti kandidature za predsednika nesporna.

- Koji će biti prioriteti za Vas, kakvu stranku želite izgraditi?

– U svom programskom govoru sam naglasio da SVM vidim kao otvorenu stranku. U protekle četiri godine je članstvo stranke uvećano za 27 posto. Želim da SVM bude stranka koja privlači ljude; za vojvođanske Mađare treba da bude bitno pripadanje stranci. Otvorenost znači i da se odluke donose na način da svetom hodamo otvorenih očiju, prvenstveno kao vojvođanski Mađari, a ne samo kao deo sveta SVM-a. U svakoj situaciji moramo da se sporazumemo. I tokom proteklih osam godina je bilo tako. Ako smo tada to umeli da ostvarimo, onda je to moguće i danas. Bilo bi glupo krenuti drugim putem. Ne možemo biti izbirljivi kada se radi o tome sa kim ćemo sesti da pregovaramo. Moramo sesti sa svakim ko za to pokazuje volju. Dijalog naravno ne zamišljam na način da svako ko uđe govori šta mu padne na pamet. U pogledu bitnih, javnopolitičkih tema, SVM mora da ima viziju koju mora da uobliči zajednički i da osigura podršku kritične mase. U tome sigurno neće svako hteti da učestvuje, ali ni to nije novina. Postojanje kritične mase je bitno, jer ta masa podiže nivo namera zajednice, ta masa čini tu nameru čini zajedničkom. Ne smemo zaboraviti ni činjenicu da nakon dijaloga, odluke mora donositi SVM; mi smo ti koji su ovlašćeni za političko predstavljanje interesa i mi stajemo, prilikom izbora, pred građane.

- Kakvu politiku mora voditi SVM?

– Razmišljam o SVM-u kao o narodnoj stranci. Moramo biti stranka u kojoj svoje mesto nalaze, i u kojoj se dobro osećaju, i liberali, i levičari, ali i oni koji su na drugoj strani političke palete. Treba da funkcionišemo na taj način da ove različite struje dovedemo na zajednički imenitelj. Mi i danas funkcionišemo na taj način. Moramo biti narodna stranka i zbog toga moramo pružiti mesto i mladima, i starima, i seljanima i žiteljima gradova, treba da se bavimo problemima svakog građana. Ne smemo biti elitistička stranka, moramo biti partija širokih narodnih masa. Moramo biti mađarska stranka, ali i regionalna stranka. Moramo predstavljati interese prvenstveno vojvođanskih Mađara, ali i interese koje su iznad interesa zajednice. Iz te perspektive SVM mora biti stranka koja predstavlja građanske vrednosti. Nije to promena imidža, to je jačanje postojećeg imidža.

- Meni se činilo da ste tokom svog programskog govora kritikovali Nacionalni savet Mađara.

– Nije to bila kritika, iako se možda činilo tako. Te su rečenice oslikavale odlučan stav šta, prema mom mišljenju, treba da uradi savet ne bi li ispunio očekivanja vezana za sam savet. Treba završiti izgradnju institucija NSM-a. Mislim prvenstveno na konsultativna tela koja moraju postaviti svoj rad na širu platformu i da u pripremu donošenja odluka uključe niz stručnjaka zahvaljujući kojima se može željeni dijalog ostvariti u institualnim okvirima.

Zbog novog zakona nismo uspeli sve to uraditi, jer zakonska regulativa diktira potpuno drugačiji način rada SVM-u. U poslednje vreme je SVM morao istrpeti nekorektne napade. U političkom smislu, to je bio složen period; ne mogu se razni slučajevi gledati nezavisno jedan od drugog, kada se u međuvremenu borimo sa odlukama na pokrajinskom nivou, opstankom na opštinskom nivou i kada moramo raditi na zaštiti svojih ljudi. Zbog toga pomenut proces nije zaključen. Treba se konsolidovati slika koja se stvorila o NSM-u, jer savet ne zaslužuje tu hajku koju joj često priređuju.

- Šta znači cilj da se vođenje politike postavi na stručne osnove?

– SVM već odavno nije amaterska stranka. Mi situacije procenjujemo, skiciramo rešenja i postavljamo obaveze za naše političke predstavnike. Srbija je sad u složenoj situaciji, u tranziciji. Za uspeh je potrebno jačati stručnu bazu. To je mogućnost u koju želim uključiti i nestranačke ličnosti koje su privržene zajednici. Treba osnovati stručne radionice koje bi se finansirale od sredstava raznih fondacija, a koje bi izradile platforme za stručne odluke. Tu ja vidim mogućnost angažovanja mladih.

- Šta je suština ideja privrednog razvoja?

– Moramo istrpiti lošu situaciju u čijem nastanku nemamo nikakvu ulogu. Na skupštini sam izjavio da svako pojedinačno mora odlučiti da li želi biti delom pronalaženja problema ili pronalaženja rešenja. Ja sam za ovu drugu opciju, jer veoma dobro poznajemo problem. Neka se ne bavi javnim životom niko ko ne veruje da može pomoći ljudima. Nećemo stići nigde ako stalno lijemo krokodilske suze zbog svojih nedaća i ako svu našu energiju oduzme plakanje. Zbog toga se pokazala potreba za akcionim planom koji je već urađen i koji sadrži potrebne korake. Treba da pomognemo onima koji mogu stvoriti nova radna mesta i koji mogu generisati dostavljače. Plan se oslanja na ozbiljan rad, a ne na ideje.

- Kako je sastavljena lista koja sadrži imena firmi koje bi dobile pomoć na osnovu ovog akcionog plana, a koji je izazvao buru reakcija?

– Da bi čovek pokrenuo nešto, treba da potraži one sa kojima može da sarađuje. Ja sam zamolio tridesetak preduzetnika da mi pomognu u ukazivanju na naše firme, naše ideje i naše tržište. Na listi su se našla imena i ljudi koji nemaju veze sa SVM-om, koji su naši najveći kritičari. Trebali smo naše donatore ubediti da imamo šta pokazati. Mislim da je napad zbog toga glupost, jer sam uveren da služimo dobrom cilju.

Autor: 
Mađar so