You are here

Lokalna samouprava Kanjiže i Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine pružile su podršku u visini 1,74 miliona dinara za radove na Domu kulture u Malim Pijacama.

Zahvaljujući ovoj pomoći, obnoviće se pozornica, garderobernica kao i dve pomoćne prostorije. U okviru udruženja rade sekcije narodnih pesama, folklor, ručnih radova.

Dora Šarkanj, predsednica kulturnog društva "Mor Jokai" iz Malih Pijaca kaže da je za selo jako važno da dom kluture, koji je centar kulturnih zbivanja izgleda tako kako se to i od njega očekuje, dakle kao dom kulture.

Zahvaljujući obnovi, zgrada će se moći upotrebljavati, međutim, potrebna je i zamena krova, osavremenjavanje grejanja i rekonstrukcija tavanice. Obnova ove zgrade će biti prilika i za zapošljavanje lokalne radne snage, rečeno je na konferenciji za novinare.

Anita Njilaš Leonov, član gradskog veća Kanjiže zadužena za kulturu kaže da je jako važno da se u svim naseljima izvrše makar delimični radovi, jer kulturna društva u našem ostarelom društvu znače mnogo više od kulture, one predstavljaju i zajednicu, društvo, u kojem ljudi mogu da se opuste, da budu zajedno i saslušaju jedni druge.

Zahvaljujući ovoj obnovi će sekcije imati odgovarajući prostor za probe kao i kulturne programe, koji se neće morati održavati na nekim drugim mestima.

 

Autor: 
Panon RTV