You are here

Ištvan Pastor, predsednik Saveza Vojvođanskih Mađara (SVM) je u intervju za „Mađar so” govorio o izborima za nacionalne savete manjina, o listi „Mađarska sloga”, o nosiocu liste i trenutnom stanju u vojvođanskom parlamentu.

Na pitanje čime se može objasniti da su u rekordno kratkom roku uspeli skupiti potpise podrške za listu Mađarska sloga, gospodin Pastor je odgovorio: „SVM kao politička stranka već odavno igra otvoreno, što je rezultiralo skupštinskom odlukom donetoj pre više meseci, a koja određuje da će SVM na izborima za nacionalne savete nastaviti sa praksom od pre četiri godine. Potpise smo sakupili brzo, a skupštinska odluka od pre više meseci je bila izričita u tome da ćemo sastaviti listu za izbor saveta nacionalnih manjina na kojoj će članovi SVM-a biti u manjini, a brojčano će biti u većini predstavnici crkvenih zajednica, civilni sektor, odnosno intelektualci. Ovu smo odluku u potpunosti ispoštovali. Na listi „Mađarske sloge” su kandidati koji raspolažu sa značajnim profesionalnim uspehom, odnosno rezultatima u igradnji zajednice. Lista je reprezentativna i svako ko je dobio mesto na njoj zaslužuje tu čast”, naglasio je Pastor dodajući da sastavljanje liste nije bio lak posao, jer je višestruko veći broj kandidata koji, i na partijskom i na civilnom nivou, zaslužuju da im se ime pojavi na jednoj ovakvoj listi.

SVM je prilikom sastavljanja liste na umu imao više kriterijuma. „Tokom konsultacija smo sakupljali predloge koje smo svrstavali prema različitim kriterijumima. Uzeli smo u obzir teritorijalnu podelu, potrebu da se osigura profesionalna konstantnost, odnosno podela po polovima. Na listi je katolička verska zajednica prisutna sa dva kandidata, a protestantska zajednica ima jednog predstavnika. Mislim da lista zaista izražava slogu; na njoj su prisutni kandidati koji su veoma odani zajednici. Istovremeno je i reprezentativna i ja sam ubeđen da će stranački kandidati sa nestranačkim ličnostima znati sarađivati prilikom donošenja strateških i konkretnih odluka isto tako dobro kao što je to bio slučaj u prethodnom mandatu Nacionalnog saveta Mađara”, podvukao je Pastor.

Nosilac liste je Jene Hajnal, a predsednik SVM-a kaže da je uložio veliki napor ne bi li gospodina Hajnala ubedio da prihvati kandidaturu. „Primena Zakona o nacionalnim savetima je stigla u fazu kada predsednik više ne mora biti pravnik, već ličnost koja možda ima više iskustava u pogledu sadržaja. Kada smo se sa Tamašem Korhecem dogovorili da u sledećem ciklusu on neće biti na čelu Nacionalnog saveta Mađara, nije bilo lako izabrati njegovog naslednika. Odlučio sam da potražim čoveka koji po mom ubeđenju najviše odgovara zadacima koji stoje pred nama”, objasnio je predsednik SVM-a.

Na pitanje koji su to zadaci, Ištvan Pastor je odgovorio kako institucionalne okvire i institucije koje su u nadležnosti NSM-a treba popuniti sadržajima. „Trebaju nam sadržaji koji su važni u smislu gradnje nacionalne zajednice, a za koje, u proteklim godinama, nismo uspeli naći sredstava, vremena i energije, pošto smo morali prvo da izgradimo okvire. Za ovu vrstu graditeljskog posla, snalaženje u pravnim okvirima nije najbitnije, za ovu vrstu posla je potreban čovek koji ima smisla za izgradnju veza, koji ima iskustva u struci i koji osigurava osmišljavanje i sprovođenje ambicija. U zajednici vojvođanskih Mađara Jene Hajnal jedan je od najboljih, ima orgomno iskustvo koje je sticao i dokazivao tokom decenija rada, a istovremeno nije u konfliktu ni sa kime. Hajnal je čovek koji se sporazumeva na svim jezicima, što je u ovim vremenima važna karakteristika”, naglasio je Pastor.

Predsednik SVM-a je izjavio da su u toku konsultacije u cilju izrade programa liste „Mađarska sloga”, ali se već može govoriti i o nekim konkretnim stvarima. „Namera nam je da postoji neka vrsta kontinuiteta između dosadašnjeg i budućeg NSM-a. To što ćemo imati novi sastav NSM-a, ne znači da život počinje od početka i da se treba sve obrisati što je do sada urađeno. Kontinuitet je bitan po pitanju programa, ali i personalnom sastavu. Na listi ima 35 osoba, od kojih je već 9 ili bilo u članskom sastavu NSM-a ili kandidat za člana. Kontinuitet je bitan i u smislu sprovođenja strategija koje je prihvatio NSM u prethodnom sastavu. Nakon izbora će se ove strategije morati staviti na sto, to jest, pogledati šta je planirano i šta je od planiranog ostvareno. Iskustva se trebaju sumirati, treba se pogledati da li i u kom smeru moramo strategije korigovati, a nakon toga te korekcije treba i izvršiti. Ovo se odnosi na sve sfere. Osnivačka prava se moraju preuzeti na poljima gde to još nije izvršeno. Mislim prvenstveno na osnovne škole i na Subotičko Narodno Pozorište. Na poljima gde su osnivačka prava preuzeta mora se nastaviti sa radom. Treba se izraditi plan šta uraditi sa pitanjima koja u uskom smislu ne spadaju pod kompetenciju NSM-a ali su od velike važnosti za nacionalnu zajednicu, na primer civilni sektor, odnosno pitanja nataliteta. Napredovati možemo samo sa precizno izrađenim planovima i mislim da će novi NSM biti u stanju da to i učini. Ubeđen sam da ćemo iz republičkih, pokrajinskih, odnosno mađarskih izvora uspeti osigurati materijalno pokriće za ciljeve koje ćemo postaviti”, rekao je predsednik SVM-a koji planira dinamičnu kampanju. „Kampanja mora da osigura mogućnost da se o pitanjima koja interesuju ljude i kandidati, a i drugi izjasne. Trebamo osigurati mogućnost članovima prethodnog sastava NSM-a da u svemu tome učestvuju, da sumiraju postignuto i da objasne kako su prethodne četiri godine stvorili osnov na koji se sada može graditi. U kampanji će naravno učestvovati i građani koji će igrati važne uloge tokom sledeće četiri godine. Već tokom kampanje mora da počne proces izgradnje, a obećanja data tokom kampanje, nakon izbora moraju brzo biti ispunjena”.

Za Ištvana Pastora je bitno da u radu NSM-a ne bude preferiranih polja, jer su sve sfere života jednako važne. „Jene Hajnal je odgovarajuća osoba za ovaj posao i ja ne tražim konflikte. Bilo bi dobro da napokon pređemo preko podeljenosti na liniji Subotica - Novi Sad ili Subotica - Potisje. To su samo lovačke priče, razlike zapravo ne postoje. Ako posmatramo dešavanja u protekle dve decenije, ovo će biti prvi put da na čelo jedne veoma važne institucije, kao što je NSM, dođe čovek koji nije iz Subotice. Već je to dobra vest, no još je dobra vest i da nosilac liste nije član SVM-a, već čovek iz građanskog miljea koji nema stranačke veze”, naglasio je Pastor.

Pedsednik SVM-a, ujedno i predsednik Skupštine Vojvodine, ne zna da li će pokrajina uskoro dobiti vladu nacionalnog jedinstva. „Ne znam šta će se desiti, ali znam da je posao predsednika Skupštine Vojvodine da učini sve u cilju da i parlament i vlada funkcionišu. U datoj situaciji, u višepartijskom sistemu, potpuno je legitimno i normalno da između stranaka postoje konflikti i da se stranke takmiče. Ali i to takmičenje mora da ima svoje granice. Mi u Vojvodini smo već duže vreme u situaciji da se parlamentarna većina bavi samo sa sobom, odnosno svojim opstankom. A opozicija vreme provodi sa pokušajuma da obori većinu, dok istovremeno moli Boga da ne uspe u svojoj nameri. Opozicija je šarenolika, atomizirana, potreban joj je svaki glas da bi osigurala većinu. U takvoj sitaciji je veoma teško upravljati procesima. Mi smo taoci ove situacije. Da je talac samo politika, to nas ne bi suviše doticalo, ali smo svi mi, koji živimo ovde, taoci. Zbog te situacije nismo u mogućnosti da se bavimo pitanjima finansiranja, budžeta, pitanjima nadležnosti, pitanjima vezanim za budući ustavni status Vojvodine i tome slično. Racionalna namera bi bila, a to je i moj stav kao predsednika Skupštine, da sednemo za sto i da pogledamo koliko istine ima u onome što sve stranke naglašavaju, a to je da predstavljaju interese građana. A ako je tako, moramo pogledati prvo šta je interes građana. Ako svi govore o istom, zbog čega je saradnja nemoguća?! Trebaju se odrediti stvari koje se moraju uraditi i oko njih postići konsenzus. Oko svih ostalih pitanja se može voditi politička borba, ali se tih nekoliko pitanja mora izuzeti iz toga i svi moramo raditi na njihovom ostvarivanju. Znam da moj stav nije uobičajen ali prisetimo se situacije oko usvajanja statuta. Ako smo onda uspeli pronaći rešenje, onda je to moguće i sada. Niko ne postavlja nikakve uslove, možemo o svemu razgovarati, ali moramo sesti i početi te razgovore. Moja inicijativa služi tom cilju”, naglašava Pastor.

Predsednik Skupštine Vojvodine naglašava da ne sprovodi nikakve zadatke koje su mu drugi postavili. „Pokušavam ostvariti ono što mađari iz Vojvodine stalno govore, a to je zaustaviti ovaj konstantni pad čiji smo svedoci. Pokušavam postići da dobijemo ono što nam kao građanima, koji plaćaju poreze, pripada. Pokušavam ostvariti sve ono o čemu od „jogurt revolucije” samo pričamo. Dosta je ljudi otišlo u inostranstvo jer nemaju egzistencijalnih mogućnosti te moramo raditi na tome da ostanu oni koji su još tu i da se vrate oni koji su otišli. Kao predsednik Skupštine Vojvodine, kao predsednik SVM-a moram da predložim da sednemo i da raspravimo situaciju, a to će se dogoditi negde sredinom meseca. Nekoliko dana pre toga ću poslati predlog političkim formacijama koje su prisutne u skupštini. Ne verujem da će biti suviše rundi pregovora, jer o tim stvarima već odavno pričamo. Sa moje strane ne postoje nikakvi uslovi da je samo jedno rešenje prihvatljivo. Osnovna je ambicija da postignemo uslove u kojima se politika neće baviti sama sobom, nego problemima. Srećna je okolnost da na primer sa Srpskom Naprednom Strankom, koja je u većini u Beogradu, a u opoziciji u Vojvodini, ne postoje uslovi za pregovore koji bi otežali dijalog. Pravo je pitanje da li će oni koji imaju senku, uspeti iz te senke iskoračiti”, naglasio je Ištvan Pastor u razgovoru za „Mađar so”.

Autor: 
Mađar so