You are here

Mihalj Njilaš: Inovacije u reformi školstva imaju za cilj kvalitetnije obrazovanje. U Vojvodini pet-šest srednjih škola će biti podvrgnuto reformi

Vojvođanski Mađarski Studentski Savez je pokrenuo novu tužbu protiv Pravnog fakulteta zbog diskriminacije na prijemnom ispitu.

Još u martu ove godine je srpska vlada, na predlog ministarstva obrazovanja donela dve odluke, koje određuju optimalizaciju mreža u školstvu i u predškolskim ustanovama. Sa reformama se susrećemo svakodnevno. Javnost se najviše bavi ukidanjem osnovne škole „Miloš Crnjanski“ u Subotici, to jest sa njegovim spajanjem sa školom „Jovan Mikić“.

Roditelji su protestvovali. Međutim, malo njih uviđa da je potrebna racionalizacija na nivou države u obrazovanju. Vezano za ovu temu, Mihalj Njilaš, pokrajinski sekretar za obrazovanje, je objasnio, da je cilj racionalizacije da se odredi u kojoj meri odgovaraju očekivanjima mreže osnovnih škola i predškolskih ustanova, koliko uzimaju u obzir promene koje su se desile u međuvremenu.

-Mnogo stvari se promenilo tokom godina. Sa jedne strane se smanjio broj đaka, privreda se razvila, promenila, raspolaže sa drugom strukturom. Uzevši u obzir više aspekata, treba izgraditi jednu novu, moderniju mrežu. Nije potrebno sve bezuslovno promeniti, potrebno je prilagođavanje.

-Obe odluke se posebno odnose na obrazovanje na jezicima manjina, ističe njihovu važnost radi očuvanja prava. Na mestima gde se odvija ovakva vrsta obrazovanja, posebno treba obratiti pažnju na tu činjenicu, jer ta pravila, koja važe na drugim mestima ovde ne važe - ako je reč o broju učenika ili o broju razreda u instituciji - u tom slučaju ne važe.

Ove odluke daju okvirna pravila za reformu, i daju neke određene rokove. Što se tiče srednjih škola, do oktobra treba da prihvate novu mrežu, dok je u slučaju osnovnih škola i predškolskih ustanova rok fleksibilniji, važi do oktobra sledeće godine.

KO JE ZA ŠTA NADLEŽAN?

-Značajno je pitanje ko odlučuje o ovim novim rešenjima. U slučaju osnovnih škola i predškolskih ustanova odlučuju lokalne samouprave. Treba da prihvate jednu odluku o mrežama školstva pored postojećeg, ili da uvrste određene promene. Postoji mogućnost spajanja nekih škola, kao i ukidanja pojedinih, ili drugih rešenja. Na duži rok potrebno je da se izradi jedan elaborat vezano za predloženu mrežu, koji će da analizira i predstavi kako se kreće brojnost ljudi, kakvi su demografski pokazatelji na određenoj teritoriji, to jest koji će da opravda postojanje predložene mreže. U slučaju srednjih škola u Vojvodini, pokrajina je nadležna. Na tom polju smo već odmakli napred, u prošlom periodu smo već ustanovili, koja su ta mesta gde je potrebna reforma. I odluku, kao što sam već rekao, treba da pripremimo do oktobra - objasnio nam je sekretar.

REŠENJE JE U RUKAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA

Na pitanje, koliko srednjih škola u Vojvodini čeka reforma, Njilaš nam je rekao, da to nije više od pet-šest.

-Na toliko mesta smo smatrali da su potrebne promene. Obično su to situacije kada je u jednoj zgradi smešteno više srednjih škola, a broj đaka opravdava to da umesto dosadašnje dve škole treba da radi jedna. U skladu sa odlukama Vlade izradićemo odgovarajuće odluke. Što se osnovnih škola tiče, već ima pojedinih slučajeva gde su napravljeni koraci u tom pravcu, kao što je škola u Subotici. Najbitnije je da đaci ne budu oštećeni zbog bilo kakvih promena. Naprotiv, potrebno je radi njih racionalno razmišljati.

DA BI SE REŠILA SITUACIJA IMA DVE MOGUĆNOSTI

Pravni fakultet u Novom Sadu je, kao što je poznato, posle presude Višeg Suda uveo mogućnost polaganja prijemnog ispita na jezicima manjina, ali je uporedo uveo i obavezno polaganje pismenog-usmenog ispita za manjine, što su osudili kao diskriminaciju. Mihalja Njilaša smo pitali kakve mogućnosti vidi posle ovakvog razvoja događaja.

-Preduzeto je već više mera od strane svih nadležnih. Vidimo dve mogućnosti za rešavanje problema. Prva mogućnost je da Pravni fakultet promeni svoj stav, uzimajući u obzir da je deo sveukupnog obrazovnog sistema. Na pritisak nadležnih organa da ukine dodatni prijemni, koji ima diskriminativni karakter. Ovu odluku treba da donese fakultet, ali prema dosadašnjim procenama nema tu nameru.

Druga mogućnost je prisiljavanje pomoću odluke Suda, za šta postoji mogućnost još pre početka prijemnog ispita. Savez Đaka Vojvođanskih Mađara je pokrenuo novu tužbu radi prevazilaženja diskriminacije, što smatram realnim mogućnostima.

TREBA ISKORISTITI MOGUĆNOSTI!

Njilaš je napomenuo i to da je veoma teško dati pravi savet onima koji žele da polažu prijemni na Pravnom fakultetu, ali bi svakoga podstakao da iskoristi sva prava.

-Budući brucoši su verovatno već ranije doneli odluku o tome da će studirati prava i imaju čvrstu volju. Bez obzira šta se sada dešava-nadamo se da će slediti brisanje prijemnog na srpskom jeziku, mogu samo da ih podržim da traže mogućnost prijemnog na mađarskom jeziku. Ako se to ne traži, smatraće se da možda ni ne želimo ta naša prava.

Autor: 
Mađar so