You are here

Srbija bi do kraja godine mogla da otvori još četiri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, izjavila je danas zamenica predsednika skupštinskog Odbora za evropske integracije Elvira Kovač navodeći da proces proširenja Unije neće biti stopiran.

BEOGRAD - Srbija bi do kraja godine mogla da otvori još četiri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, izjavila je danas zamenica predsednika skupštinskog Odbora za evropske integracije Elvira Kovač navodeći da proces proširenja Unije neće biti stopiran. 

"Bez obzira na bojazan i određene glasove posle Bregzita da je moguće da se stopira proširenje, do toga neće doći i izuzetno me raduje što dolaze poruke da je politika proširenja i dalje u fokusu", rekla je Kovač u intervjuu Tanjugu. 

Ona očekuje da će Srbija u narednih nekoliko meseci, do kraja predsedavanja Slovačke Savetu Evropske unije uspeti da otvori i poglavlja 5, 20, 25. i 26, koja se odnose na javne nabavke, preduzetništvo i industrijsku politiku, nauku i istraživanje, obrazovanje i kulturu.

"Slušali smo prezentaciju prioriteta predsedavanja Slovačke i oni su naglasili da je politika proširenja ono na čemu će između ostalog insistirati. To upravo dokazuje i otvaranje poglavlja 23 i 24", navodi Kovač. 

Ističući značaj poglavlja 23 koje se odnosi na osnovna ljudska prava, uključujući i prava nacionalnih manjina, Kovač, potpredsednica Saveza vojvođanskih Mađara,  rekla je da je najhitnije i najosnovnije pitanje donošenje novog zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i njegovo usklađivanje sa odlukom Ustavnog suda Srbije koji je određene odredbe proglasio protivustavnim. 

"Mi se zalažemo da do tih promena dođe na taj način da se nikako ne smanjuju već dostignuta prava (nacionalnih manjina), to obezbeđuje Ustav", kaže Kovač i dodaje da bi novi zakon trebalo da bude donet iduće godine.

Prema njenim rečima, u posao izrade manjinskog akcionog plana bili su uključeni kako pokrajinska vlada, tako i svi nacionalni saveti nacionalnih majina. 

"Mi smo bili zadovoljni tim poslom", rekla je Kovač navodeći da je ono na čemu treba mnogo raditi u budućnosti još uvek nedovoljna zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u organima javne uprave kako bi zaista došlo do pozitivne diskriminacije i dostizanja srazmerne zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u svim organima javne vlasti.

"Određeno je nekoliko koraka i tačno je ovaj proces definisan majnskim akcionim planom, šta je to što treba još da se uradi", kaže Kovač navodeći da pitanje nacionalnih manjina u pregovorima sa EU neće biti stavljeno u drugi plan zbog  Bregzita, migrantske krize i terorizma. 

Prema njenim rečima, poseban akcioni plan za manjine definiše više oblasti, među kojima je pitanje obrazovanja i obezbeđivanje osnovnog prava na obrazovanje na jezicima nacionalnih manina. 

Kako je navela, zbog sve manjeg broja dece, problemom sa kojim se suočava Srbija, potrebno je naći adekvatan model opstanka odeljenja sa malim brojem učenika za pripadnike nacionalnih manjnina kako bi u osnovnim i srednjim školama mogli da uče na svom maternjem jeziku. 

"Sa druge strane potrebno je menjati model učenja srpskog jezika da bi i pripadnici nacionalnih manjina bolje savladali jezik i lakše našli posao i integrisali se u društvo", kaže Kovač.

Govoreći o migrantskoj krizi, Kovač je rekla da će jedan od prioriteta slovačkog predsedavanja Uniji biti i održiva migrantska politika. 

"Svi se suočavamo sa tim problemom i dobro je što je vlada na tom stanovištu, a polako i EU, o kojem SVM već duze vreme prica, da moramo sprečiti ilegalni ulazak u zemlju i kazniti one koji se bave trgovinom ljudima. Naš osnovni zadatak treba da bude da normalan život naših građana teče i da ih migranti ne sprečavaju u vršenju svakodnevnih obaveza", rekla je Kovač. 

Prema njenim rečima, svako razume humanitarni karakter, pomoć ljudima koji se nalaze u nepovoljnoj situaciju u kojoj beže od rata, ali svako mora da zaštiti interese svoje zemlje i granice. 

"Suverena je odluka svake zemlje kako rešava taj problem i kako gleda na taj problem", dodala je. 

Kovač je naglasila da je izuzetno značajno da se što više mladih uključi u politiku i učestvuje u donošenju odluka, navodeći da je SVM prošle godine u avgustu formirao stranačku fondaciju "Karolj Biro" kako bi politiku i evropske integracije približio mladima. 

"Nije tajna da su mnogi mladi apolitični i ne zanima ih društveni život. Na taj način pokušavamo da naglasimo značaj njihovog učestvovanja a s druge strane želimo i da budu obučeni i spremni za preuzimanje bitnih funkcija u narednom periodu", rekla je Kovač i dodala da stanačka fondacija organizuje seminare za mlade u Vojvodini ali i u Budimpešti i Briselu. 

Raduje pri tome, dodala je, što je za prvu veliku konferenciju koju je u aprilu organizovala stranačka fondacija, interesovanje bilo veliko.

Autor: 
Tanjug