You are here

Dom učenika srednjih škola tokom ove školske godine imaće 464 stanara. Preliminarna rang lista je objavljena, a deset odsto mesta rezervisano je za decu iz socijalno ugroženih porodica.

Iako je pre tri godine, kapacitet doma proširen za 114 mesta, i dalje je veće interesovanje  srednjoškolaca za život u domu u odnosu na broj slobodnih mesta. Nakon objavljivanja rang liste, ispod crte ostalo je 75 đaka.

 

Deset odsto mesta ostavljeno je za decu iz socijalno ugroženih porodica i oni mogu da se prijave za smeštaj u domu do petka.  Ukoliko nakon njihovog prijema ostane slobodnih mesta, onda ćemo povlačiti sa liste one učenike koji nisu ostvarili to pravo. Veliko je interesovanje đaka, najveći smo dom za učenike u pokrajini.

Pravo na smeštaj imaju učenici, koji ne pripadaju teritoriji Grada Subotica, a jedan od najvažnijih kriterijuma za prijem je  školski uspeh. Materijalno stanje učenika nosi samo 15 odsto bodova - kaže Robert Đivanović, direktor Doma učenika srednjih škola.

Za smeštaj i ishranu u domu đaci na mesečnom nivou izdvajaju 5358 dinara, što je manje od trećine realnog iznosa, dok ostatak finansira država. 

Za siguran i bezbedan boravak đaka u domu odgovorni su vaspitači, koji  imaju i noćna dežurstva, kao i kućni red, čije je poštovanje obavezno. Kako bi đacima na kreativan način ispunili slobodno vreme i  pomogli im da usavrše  interesovanja, i ove godine biće organizovano tridesetak različitih radionica.

Među stanarima doma ove godine biće 290 devojaka i 174 momka. U Domu za učenike kažu da se na dolazak u naš grad, devojke  najčešće odlučuju zbog školovanja u Medicinskoj školi, dok je mladićima najinteresantnija Tehnička škola „Ivan Sarić“.

Da bi sve bilo spremno za početak školske godine i dolazak đaka, tokom letnjeg raspusta  sprovedeni su radovi na tekućem održavanju objekta, poput molerskih i građevinskih radova. U celoj zgradi  postavljeni su solarni paneli, a trenutno se u sobama postavljaju  protivpožarni alarmi.

Autor: 
Subotica com