You are here

Dva uslova Evropske komisije nisu statusno neutralna

Kod pitanja zaključenja sporazuma sa Prištinom o energetskoj zajednici teško će se naći srednje rešenje – ili će se preći crvena linija ili neće

Svestan da će i njegovo mišljenje biti samo jedno od tumačenja izveštaja Evropske komisije jer su se, kako kaže, dva minuta po njegovom objavljivanju pojavila razna tumačenja onoga što je napisano u tom dokumentu, Laslo Varga (SVM), predsednik skupštinskog Odbora za evropske integracije, ocenjuje da je realnosti najbliže shvatanje da je za dobijanje statusa kandidata Srbije za EU uslov – obnavljanje dijaloga sa Prištinom. I to, kako ističe u razgovoru za „Politiku”, obnavljanje dijaloga tako da se ne otvara ponovo pitanje koje je za Evropsku uniju rešeno – a to je pitanje slobodnog protoka robe, što u prevodu znači carinski postupak, carinici, carinski pečat.

Mislite, dakle, da u Briselu smatraju da je priča o Brnjaku i Jarinju završena?

Nije završena u smislu da tehnički to ne funkcioniše, ali jeste u smislu da više nema potrebe da se o nečemu još pregovara. Jedino je sprovođenje sporazuma ostalo sporno. Ko god je pročitao jučerašnju nemačku štampu mislim da ne može da ima drugačije tumačenje, bar u odnosu na stav najveće i najznačajnije države članice EU.

To je znači konkretan uslov da 9. decembra dobijemo status kandidata?

Uslov je svakako da se nastavi dijalog, a to znači da praktično Srbija odustane od toga da insistira na prethodnom rešavanju pitanja dva prelaza. U poslednje dve nedelje bio je stav da se dijalog ne može nastaviti bez razgovora o ova dva prelaza. Ukoliko je uslov da se dijalog mora nastaviti, onda iz toga logički proizilazi ovo što kažem.

Mislite da je zvanični Beograd spreman da na bilo koji način prevlada ovu situaciju sa Jarinjem i Brnjakom da bi bio započet dijalog o ostalim temama?

Mislim da u ovom trenutku verovatno ni oni koji će doneti odluku o tome ne bi imali odgovor na to pitanje. Verovatno će se to u narednim danima i nedeljama ocenjivati i vagati iz svih uglova, pošto je to iz bezbroj aspekata osetljivo, problematično. I zbog Ustava, i zbog izbora, a naravno, stanovništvo koje tamo živi trebalo bi da bude i najvažniji momenat za donošenje odluke.

A kakve su mogućnosti kada je reč o dobijanju datuma za početak pregovora?

Ukoliko se tek ti kriterijumi ili uslovi pravilno protumače, onda teško da može da se tumači da su oni statusno neutralni. Ukoliko je jedno od pitanja koje moramo da rešimo i pitanje zaključivanja sporazuma o energetskoj zajednici, to praktično znači da će Srbija morati jedan multilateralni, međunarodni ili međudržavni sporazum da zaključi sa delom svoje teritorije. Jer teško mogu da prihvatim da će posle svega što se desilo neko u Prištini prihvatiti da njihove vlasti ne budu potpisnici tog sporazuma. Kosovo sada nije deo te energetske zajednice, jer se godinama vodi spor oko toga ko će biti potpisnik pošto Unmik više nije operativan kao što je bio kada je potpisivan Cefta sporazum. Kod tog pitanja je teško naći srednje rešenje – ili će se preći crvena linija ili neće.

Ima li još takvih tema u dijalogu?

Drugi uslov je funkcionisanje Euleksa na celoj teritoriji – to znači i funkcionisanje pravosudnog sistema na celoj teritoriji Kosova. Šef misije EU u Srbiji Vensan Dežer jasno je govorio na sednici Odbora za evropske integracije: šest pitanja – struja, telekomunikacije, priznavanje diploma, predstavljanje Kosova na regionalnim forumima, uključujući i ovu energetsku zajednicu, pa onda sprovođenje dosadašnjih dogovora (to se odnosi na carinu) i šesto je funkcionisanje Euleksa na celoj teritoriji uključujući i pravosuđe – uslovi su za početak pregovora.

Kada je reč o ostalim uslovima, kakva rešenja Beograd može da prihvati?

Što se tiče telekomunikacija i struje, u izveštaju EK konstatuje se činjenica da telekomunikacioni i elektroenergetski operateri funkcionišu bez licence na delu Kosova, što znači da se to stanje mora promeniti. Tu mislim da ima prostora, to nisu toliko problematična pitanja i zaista mogu biti tretirana na statusno neutralan način. To se odnosi i na diplome...

Tu je problem jer na njima piše „Republika Kosovo”.

Pa da, ali očigledno je da je dijalog već bio blizu rešenja sa podgoričkim univerzitetom. I kod predstavljanja na regionalnim konferencijama verovatno je već blizu neko rešenje. Ali dva-tri pitanja mislim da je teško rešiti a da se dosadašnje crvene linije ne pređu. I još nešto je bitno za početak pregovora – jedan deo izveštaja se bavi paralelnim strukturama (kako ih zove EK). Sad, ako na proleće budu organizovani lokalni izbori na tom području, to će značiti da se ne ide u pravcu ukidanja nego praktično jačanja tih institucija, tako da će se i to sigurno pojaviti kao problem.

Znači, dosta problema za dobijanje datuma?

Mislim da ima dosta problema i ukoliko i dobijemo status kandidata biće to pre svega jedan simboličan status. Uslovi za pregovore su toliko problematični da ne znam koja će to vlada uspeti da ispuni.

Politika

Autor: