You are here

U narednoj godini razvoj turizma imaće prioritet u Kanjiži – rekao je Robert Fejstamer.

Kanjiža zaključuje jednu dobro godinu, ostvarene su investicije, uspešno je učestvovala u prekograničnim konkursima visokih iznosa, razvoj je ostvaren u svim opštinskim naseljima, izjavio je Robert Fejstamer prilikom ocenjivanja godine koja je pri kraju.

Predsednik opštine je rekao da su podržali oko 300 događaja u lokalu, da su podelili pomoć i poljoprivrednicima, obnovili više obrazovnih institucija i puteva, razvijali infrastrukturu, a da su veliki naglasak stavili na podršku mladim ljudima. Dodao je da se Kanjiža priprema za više velikih ulaganja, jedan od njih je i izgradnja zabavnog kupališta.

„Postavili smo pravac kojim ćemo dalje da napredujemo i naredne godine znatno više ćemo uložiti u razvoj turizma, ne samo da govorimo o tome, već i da investiramo. Osim pomenutog, tu su i naša sala, naši događaji o kojima takođe možemo da razgovaramo, ovde su i naši tereni koje treba da obnovimo, dakle, ima mnogo mogućnosti za to da se uskomeša i osveži grad i čitava opština" rekao je Robert Fejstamer.

 

Autor: 
Panon RTV