You are here

Zabrana izmena etničke strukture naselja

Republički poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Laslo Varga izjavio je za „Mađar so“ da je Vlada Srbije usvojila amandman SVM-a na Predlog zakona o o upravljanju migracijama, a koji je vezan za ustavne garancije prema kojima je zabranjena izmena etničkog sastava naselja.

– U skladu sa tim, zabranjeno je preduzimanje mera koje bi vodile menjanju nacionalnog sastava stanovništva na područjima gde pripadnici nacionalnih manjina žive u značajnijem om broju. Tematika migracija je u mnogim tačkama u vezi sa ovom ustavnom zabranom. Zbog toga smo smatrali da je važno da ta zabrana bude uneta i u zakonski tekst o migracijama. Suština našeg amandmana je da je država obavezna da u procesima migracija, odnosno njihovom upravljanju očuva etničku strukturu naselja nastanjenih pripadnicima nacionalnih zajednica u značajnijem broju. U ovoj formi pomenuta zabrana za državu predviđa aktivniju i delatniju ulogu nego sama ustavna zabrana – izjavio je Varga.

 

Autor: 
Mađar so