You are here

Predsednik SVM-a smatra da će uspostavljeni sistem biti svima od koristi.

Prošle godine Fondacija „Prosperitati" obezbedila je značajne finansijske iznose za više velikih preduzeća koji zbog svoje integrativne uloge imaju izuzetan značaj u kombinovanoj podršci razvoju poljoprivrede. Ovih dana Fondacija „Prosperitati" raspisala je više novih konkursa, između ostalih i one kojima se pruža podrška za kupovinu sredstava za proizvodnju gazdinstvima koja su sklopila ugovore sa integratorima.

O ovoj temi, Ištvan Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara, govorio je u programu „Javni poslovi" Panon RTV-a. Rekao je da je uloga intergratora ključna u razvoju gazdinstava vojvođanskih Mađara, jednim delom zbog toga što nastavljaju da sprovode razvoj koji je otpočeo u drugoj polovini prošle godine,  sa druge strane što stvaraju nova radna mesta i jačaju sopstvenu konkurentnost na tržištu. Do sada je započeto deset ovakvih velikih investicija u vrednosti od  blizu 50 miliona evra.

„Uloga integratora je da integrišu, da povežu, da organizuju, da pokrenu, odnosno da oko sebe okupe one proizvođače koji će im obezbediti sirovinsku bazu. Integratori su prihvatili obavezu da sklope dugoročne ugovore sa snabdevačima.

Blizu 4300 ovakvih ugovora sa integratorima će biti ostvareno na osnovu ovakvog preuzimanja zadatka integratora, i na osnovu toga proizvođači će imati siguran plasman i prodaju. Takav sistem želimo da uspostavimo,  u kojem će svi imati koristi, gde će proizvođači moći sa sigurnim kupcem da realizuju svoju proizvodnju po ceni  nešto malo višoj iznad tržišne, rekao je Ištvan Pastor, predsednik SVM-a.

 

Autor: 
Panon RTV