You are here

SVM insistira na imovini Vojvodine

Subotica - Da EU to nije postavila kao uslov za dobijanje statusa kandidata, Srbija ni sada ne bi krenula sa donošenjem zakona o vraćanju imovine i zakona o javnoj svojini, ocenio je Ištvan Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara, na konferenciji za novinare.

SVM će insistirati da se primeni princip supstitucije gde god je moguće kod vraćanja imovine, da se zakon o vraćanju imovine primenjuje za period od početka Drugog svetskog rata, a ne tek od 1945, kao i da se vrednost nevraćene imovine u obveznicama ne izražava u dinarima. SVM je zauzeo stav i da se Vojvodini, pored upravnih zgrada, vrati i infrastruktura, kao što su lokalni i regionalni putevi, kanalski sistemi i šume.

Ukoliko se zahtevi SVM ne unesu u predloge dva zakona pre sednice Skupštine Srbije, podneće amandmane na njih. „Nadamo se da ćemo uspeti da nađemo političke partnere jer se praktično sve naše primedbe poklapaju sa stavom Vlade Vojvodine”, kaže Pastor.

Danas

Autor: