You are here

Priključivanje Srbije EU važno je i zbog stabilizacije politike bezbednosti na zapadnom Balkanu, čulo se na Slobodnom univerzitetu u Tušvanjošu.

Na panel diskusiji posvećenoj evropskoj perspektivi Balkana čulo se i da je Srbija garant mira na Balkanu.

„Smatram veoma važnim što je nakon tzv. zamora od proširenja, ova tema, a naročito od vremena predsedavanja Bugarske, ponovo na dnevnom redu i ponovo se govori o priključenju zemalja zapadnog Balkana. Uprkos tome, tokom predsedavanja Bugarske tehničko-adminsitrativni procesi, da ih tako nazovem, nisu mnogo napredovali, jer je održana samo jedna međuvladina konferencija. Važno je i što  se ta tema ponovo drži na dnevnom redu i tokom predsedavanja Austrije. Za mene je bitno što sam od više članica čula da je priključivanje Srbije EU važno pitanje stabilnosti bezbednosne politike na Balkanu. Geografski gledano, ova teritorija pripada Evropi" rekla je za Panon RTV-a Elvira Kovač, republička poslanica SVM-a i potpredsednica u Odboru za evrointegracije Skupštine Srbije. Ona je dodala da EU ima brojna nerešena pitanja, te da i na Balkanu susedne zemlje imaju međusobne probleme.

„U procesu priključivanja Srbije, pregovori Srbija-Kosovu utiskuju snažan pečat i to je ono što unazađuje poslove. O ovome nije jednostavno govoriti, ali ono što je važnoje je da je strateški cilj Vlade priključivanje Evropskoj uniji" rekla je Elvira Kovač.

Ekipa Panon RTV-a izjavu je uzela i od Uroša Ćemalovića, profesora beogradskog Univerziteta, koji je takođe učestvovao na razgovorima na Slobodnom univerzitetu u rumunskom gradu Tušvanjošu.