You are here

Saopštenje za javnost

U izjavi za današnji broj Blica, potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije, Božidar Đelić izneo je tvrdnju, da je sa pripadnicima mađarske manjine, tj. sa Savezom vojvođanskih Mađara postignut dogovor za usvajanje Zakona o javnoj svojini i Zakona o rehabilitaciji/restituciji.

Činjenica je međutim, da, niti su sa Savezom vojvođanskih Mađara vođeni koalicioni razgovori u vezi ovih zakona, niti je Vlada poslala svoje mišljenje o prihvatanju naših amandmama Skupštini Srbije.

Za Savez vojvođanskih Mađara je od ključne važnosti da se stvore svojinskopravne pretpostavke za infrastrukturalni razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, i to u pogledu putne, železničke i kanalske mreže.

Stoga, ni pored ogromnog pritiska, SVM nije spreman da odustane od zahteva, koje sadrže jednoglasno usvojeni zaključci Vlade Vojvodine o Zakonu o javnoj svojini. SVM će i dalje insistirati dakle, da se, pored dela javnih puteva i kanalske mreže, i deo železničke infrastrukture prenese u svojinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i na brisanju principa kolektivne krivice iz svih zakona koje Skupština Srbije donosi.

Ištvan Pastor (Pásztor István)Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara

Autor: