You are here

Saopštenje za javnost

Predsedništvo Saveza vojvođanskih Mađara sa žaljenjem konstatuje da je predsednik Republike, Boris Tadić doneo ukaz o proglašenju Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji stupa na snagu 6. oktobra. Ubeđeni smo, da zakon, ignorisanjem načela individualne odgovornosti, krši više odredaba Ustava, i u suprotnosti je sa osnovnim vrednostima Evropske unije.

Predsedništvo SVM zadužuje narodne poslanike stranke, da Ustavnom sudu podnesu inicijativu za ocenu ustavnosti i stavljanje van snage zakonske odredbe, koja predstavlja potvrđivanje principa kolektivne odgovornosti.István Pásztor (Ištvan Pastor)predsednik Saveza vojvođanskih Mađa

Autor: