You are here

Saopštenje za javnost

Gradski odbor Saveza vojvođanskih Mađara poziva lokalnu samoupravu u Subotici da jasno i nedvosmisleno da odgovor, da li izjave Ljubice Kiselički koje su iznete na konferenciji za štampu dana 19.10.2011. godine, predstavljaju i zvanične stavove lokalne samouprave koju vodi Demokratska Stranka. Zahtevamo da  gradonačelnik Subotice, Saša Vučinić, koji je član Demokratske Stranke, zatim predsednik subotičkog gradskog Demokratske Stranke, Modest Dulić, daju jasne izjave, da li zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, čiji je predlagač pred skupštinu Republike Srbije bilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava koju je vodio ministar Svetozar Čiplić, istaknuti član Demokratske Stranke, i koji zakon je potpisao i proglasio predsednik republike Boris Tadić, koji je ujedno i predsednik Demokratske Stranke, da li će lokalna samouprava Subotice protiv istog zakona pokrenuti postupak pred ustavnim sudom Republike Srbije za ocenu ustavnosti i zakonitosti, jer se radi o "sumanutom zakonu, nezabeleženom u istoriji civilizacije". Neka se gradski odbor Demokratske Stranke i lokalna samouprava predvođena istom strankom izjasne, da li po njima zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina sada više nije zakon kojim se ističe proevropska orijentisanost  - kako to Demokratska Stranka neprestano ističe, nego „sumanuti zakon”, kako to Ljubica Kiselički, takođe član Demokratske Stranke, već mesecima i sa sve grubljim tonom ističe i proklamuje na isključiv i bezobziran način, onda neka to kažu otvoreno, a ne da se sakrivaju iza suknje svoje partijske drugarice. Ujedno subotički gradski odbor Saveza vojvođanskih Mađara zahteva da se u Mađarskom Nacionalnom Savetu prisutna 4 člana  koja su na listi Humentisa dobili mandate, a koji su svi članovi Demokratske Stranke – Boršoš Čila, Čengeri Atila, Hadži Janoš i Širkova Aniko, zauzmu jasan stav u odnosu na izjave Ljubice Kiselički, jer je to njihova moralna obaveza prema mađarskoj nacionalnoj zajednici u Vojvodini. Press služba Saveza vojvođanskih Mađara

Autor: