You are here

Saopštenje za javnost

Savez vojvođanskih Mađara smatra ohrabrujućim korakom utvrđivanje Predloga zakona o rehabilitaciji na sednici Vlade Republike Srbije 28. oktobra.

Za SVM je nepromenjiva polazna osnova da se u postupku restitucije ne može primenjivati princip kolektivne krivice. Budući Zakon o rehabilitaciji mora da ispuni tri ključna uslova. Sa jedne strane, mora da obezbedi svim licima, koja tokom ili nakon Drugog svetskog rata nisu proglašena krivima za ratne zločine (kao i njihovim naslednicima) pravo da bez ikakvih ograničenja učestvuju u procesu vraćanja oduzete imovine, bez obzira da li su bili pripadnici okupacionih snaga. Sa druge strane, neophodno je stvoriti zakonski mehanizam da se vojvođanski Mađari, koji su po principu kolektivne odgovornosti proglašeni ratnim zločinicima, po sili zakona budu rehabilitovani. Sa treće strane, lica, čija je krivica u ratnom i posleratnom periodu utvrđena odlukama donetim na osnovu individulane odgovornosti, moraju imati pravo na pokretanje postupka rehabilitacije, tokom kojeg će teret dokazivanja snositi država.

Savez vojvođanskih Mađara očekuje da se zakonski tekst na kraju skupštinske procedure usvoji u formi, koji je usaglašen između Saveza vojvođanskih Mađara i Ministarstva pravde, a koji ispunjava gore navedene uslove.

Press služba SVM

Autor: