You are here

Saopštenje Ištvana Pastora, predsednika SVM

Savez vojvođanskih Mađara se 16. marta prošle godine obratio resornim ministarstvima sa inicijativom da se smanji vrednost od petnaest hiljada dinara, ispod koje se krivično delo krađe, kvalifikuje kao sitna krađa. Ministarstvo pravde je u svom odgovoru izrazilo spremnost da prilikom naredne izmene Krivičnog zakonika uvaži predloge SVM. U razgovorima sa predstavnicima Ministartva pravde proteklih meseci više puta smo insistirali na rešavanju ovog problema.

Vlada Republike Srbije je 31. janura 2012. godine utvrdila Predlog zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i uputila ga Skupštini na usvajanje. Izostanak smanjenja cenzusa od petnaest hiljada dinara za krivično delo sitne krađe iz Predloga zakona, predstavlja ignorisanje stvarnosti u kojem živimo. Imajući u vidu nivo prosečnih mesečnih zarada ili prosečnih penzija, vrednost od petnaest hiljada dinara, za građane Srbije ne može predstavljati malu vrednost. Krajnje je vreme, da država, umesto ohrabrujuće poruke koju važećom regulativom šalje izvršiocima krivičnih dela, pokaže odlučnost da štiti imovinu svojih građana.

Savez vojvođanskih Mađara će pokušati da putem amandmana izdejstvuje dratično smanjenje cenzusa za delo sitne krađe. Naša podrška izmenama Krivičnog zakona zavisiće od odnosa Vlade Republike Srbije prema ovom pitanju.

István Pásztor (Ištvan Pastor),predsednik Saveza vojvođanskih Mađara

Autor: