You are here

Saopštenje

 

Gradska organizacija Saveza vojvođanskih Mađara smatra neprihvatljivim inicijativu lokalne samouprave, kojim se traži kod Republičkog geodetskog zavoda prepis vlasništva nad nepokrentom imovinom, koja je za sada  u vlasništvu mesnih zajednica.

To znači da nepokretna imovina  koja je sticana dobrovoljnim zajedničkim radom građana u pedesetim godinama – domovi kulture –, iz samodoprinosa počev od šesdesetih-sedamdesetih godina – sportski objekti, javne zgrade – postaće vlasništvo lokalne samouprave, što znači da lokalna samouprava može de proda, menja, izda u zakup svu tu imovinu bez pitanja mesne zajednice.

I do sada su mesne zajednice imale nadležnosti koje su veoma skučene, ne raspolažu budžetskim sredstima za razvoj mesne zajednice, a sada će na osnovu ovog predloga ostati i bez nepokretne imovine.Pozivamo sve rukovodioce mesnih zajednica da zajednički iniciraju razmatrenje nastale situacije sa rukovodiocima lokalne samouprave, i da ne dozvole oduzimanje imovine mesnih zajednica.Jene MaglaiPredsednik subotičkog GO SVM

Autor: