You are here

Saopštenje

Današnja odluka Brisela je novi debakl srpske politike. SVM je bezbroj puta upozoravao na nemogućnost ostvarivanja međusobno suprostavljenih ciljeva. Neuspeh je posledica državne politike zasnovane na nerealnim pretpostavkama. Od državnog vrha očekujemo da, shvatajući današnju odluku ohrabrenjem, raskine sa dosadašnjim iluzijama. Za dobijanje statusa kandidata u martu naredne godine neće biti dovoljne samo proevropske političke poruke. Bez odlaganja mora se pristupiti ispunjavanju uslova, koji su nedvosmisleno utvrđeni na današnjem Samitu Evropske unije. U suprotnom će građani Srbije, među njima i vojvođanski Mađari ostati taoci borbe koja je unapred osuđena na neuspeh.István Pásztor (Ištvan Pastor),predsednik Saveza vojovđanskih Mađara

Autor: