You are here

Manjine će od sada na svom maternjem jeziku moći da diskutuju i u Skupštini Srbije i u mesnim zajednicama ukoliko su zastupljeni sa preko 15 posto.

Skupština Srbije se danas bavila sa više tema, a među njima su bili i manjinski nacionalni saveti te četiri predloga zakona koji dotiču prava nacionalnih manjina.

Jedna od konkretnih izmena je da, ukoliko roditelj želi, u matične knjige će se upisivati nacionalnost deteta. To može da bude pogodnost prilikom ravnopravnog zapošljavanja. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je rekao da upis nacionalne pripadnosti zavisi isključivo od roditelja deteta, to jest od odluke same odrasle osobe. Kasnije se može doneti odluka i o brisanju ovog podatka, o njegovoj promeni ili o upisu ukoliko ga ranije nije bilo.

Druga novost je da će poslanici moći da se obrate skupštini na manjinskom jeziku. Šef poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara i Partije za demokratsko delovanje Balint Pastor je izjavio i da je novost i napredak i to što će ubuduće biti uvedena službena upotreba jezika ne samo na celokupnoj teritoriji lokalnih samouprava već i u mesnim zajednicama ukoliko brojnost manjina dostigne 15 posto.

 

Autor: 
Panon RTV